Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 8 ΜΑΪΟΥ 2010

16/3/2010

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ
8 ΜΑΪΟΥ 2010»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Γενικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2010, αποφάσισε να προκηρύξει Έκτακτο  Συνέδριο για την τροποποίηση του Καταστατικού και συγκεκριμένα των ΄Αρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 και 31 του ισχύοντος Καταστατικού.
Σύμφωνα με το ΄Αρθρο 21 του Καταστατικού της ΠΟΣΓΚΑμεΑ (βάσει του οποίου αποφασίστηκε και η προκήρυξη του Καταστατικού Συνεδρίου), «Κάθε Σύλλογος-Σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας, που είναι ταμειακά εντάξει, αντιπροσωπεύεται από δύο (2) τακτικά μέλη του Συλλόγου-Σωματείου, που είναι Γονείς ή Νόμιμοι Κηδεμόνες ΑμεΑ. Αυτά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Συλλόγου-Σωματείου. Επίσης, δύνανται να εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη, ισάριθμα των τακτικών». 
 
Τα ονοματεπώνυμα των αντιπροσώπων κάθε Συλλόγου-Σωματείου μέλους της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στην Ομοσπονδία μέχρι την Πέμπτη 8 Απριλίου 2010, προκειμένου η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας να πραγματοποιήσει τη διαδικασία ανακήρυξης των Συνέδρων που θα μετέχουν στο Καταστατικό Συνέδριο (για τον ακριβή χώρο και χρόνο θα ενημερωθείτε έγκαιρα). 
 
Συνημμένα, σας αποστέλλουμε το Σχέδιο τροποποιημένου Καταστατικού, όπως αυτό διαμορφώθηκε στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2010 και παρακαλούμε να μας αποστείλετε παρατηρήσεις - επισημάνσεις - διορθώσεις, που πιθανόν έχετε, μέχρι 26 Μαρτίου 2010, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο του Σχεδίου Καταστατικού που θα τεθεί σε ψηφοφορία, ως μοναδικό και αποκλειστικό θέμα, στο Καταστατικό Συνέδριο της 8ης Μαΐου 2010, στην Αθήνα.


 Με εκτίμηση

Για το Γενικό Συμβούλιο,

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ