Ανακοινώσεις

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ &ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 2010-2011

1/10/2010
   

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

                                                 Προς: Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης

                                                             & Θρησκευμάτων

                                                                  Κα ¶ννα Διαμαντοπούλου

 

                                                  Κοιν: -Ε.Σ.ΑμεΑ

                                                            -Φορείς – Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

Θέμα:  «Επιστολή διαμαρτυρίας και τροποποίησης  της Εγκυκλίου περί μετεγγραφών Φοιτητών και Σπουδαστών έτους 2010-2011»

 

 

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Σας αναφέρουμε ότι λάβαμε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που εκδόθηκε την 29/9/2010 με θέμα: «Περί μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2010-2011», η οποία αφορά στις μετεγγραφές φοιτητών που εισάγονται με το ποσοστό 5% και των φοιτητών γονέων, τέκνων, συζύγων που ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες αναπηρίας, όπως: τυφλοί, κωφοί, νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση, άτομα με μυϊκή δυστροφία Ducheinne, κινητικές αναπηρίες άνω του 67%, εγκύκλιος που βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 3282 τροποποιούμενου από το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3879/2010.

Σας επισημαίνουμε ότι, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ μέσω της Ε.Σ.ΑμεΑ (του τριτοβάθμιου κοινωνικο-συνδικαλιστικού οργάνου και θεσμοθετημένου κοινωνικού εταίρου), είχε καταθέσει εμπεριστατωμένες προτάσεις επί του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 3789/2010 για τη Δια βίου Μάθηση και είχε ζητήσει να συμπεριληφθούν όλες οι κατηγορίες αναπηρίας στην τελευταία τροποποίηση του νόμου. 

Στις προτάσεις αυτές, από την ΕΣΑμεΑ και την ΠΟΣΓΚΑμεΑ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των μετεγγραφών των φοιτητών που έχουν αδέλφια με βαριές αναπηρίες όπως νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Όμως, όπως διαπιστώνουμε από την πρόσφατα εκδοθείσα σχετική εγκύκλιο, οι προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ. και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ που αφορούν στις μετεγγραφές αδελφών και γονέων ατόμων με βαριές αναπηρίες, όπως νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες -όπως φαίνεται- εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου και, καλόπιστα σκεπτόμενοι, θεωρούμε ότι το γεγονός αυτό αποτελεί παραδρομή και ότι το Υπουργείο σας θα προβεί στην έκδοση συμπληρωματικής-διευκρινιστικής εγκυκλίου (η/και σχετικής νομοθετικής συμπλήρωσης).

Σε περίπτωση όμως που δεν τίθεται θέμα παραδρομής και έγινε απάλειψη αυτών των κατηγοριών αναπηρίας συνειδητά, σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε άμεσα βάσει ποιου δικαίου, βάσει ποιου σκεπτικού γνώμονα, βάσει ποιου Νόμου της Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ή βάση ποιας επιστημονικής διατριβής ή γνωμοδότησης, συνέβη αυτός ο διαχωρισμός και θεωρείται ως μη αναγκαίο και απαραίτητο οι σπουδαστές και φοιτητές που είναι αδέλφια ή γονείς ατόμων με βαριές αναπηρίες (όπως νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες) να φοιτούν πλησίον του τόπου διαμονής των οικογενειών τους.

 

 

Κυρία Υπουργέ,

 

Γνωρίζετε ότι οι οικογένειες των ΑμεΑ ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ότι είναι αδήριτη ανάγκη και πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας τα αδέλφια των Ατόμων με Αναπηρία να φοιτούν πλησίον του τόπου κατοικίας, όχι μόνο για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους στις σκληρές οικονομικές συνθήκες που όλοι βιώνουμε τη σημερινή εποχή, αλλά και γιατί η καθημερινή φυσική τους παρουσία στον χώρο διαμονής των οικογενειών τους και η καθημερινή φυσική τους παρουσία στο οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν και τα αδέλφια τους-παιδιά μας ΑμεΑ είναι μία αναντικατάστατη ψυχική, συναισθηματική, φυσική τόνωση και στήριξη τόσο των οικογενειών μας, όσο και των ιδίων των παιδιών μας που έχουν κάθε μορφή αναπηρίας, περισσότερο δε για τα παιδιά μας που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.  

 

Με τη βεβαιότητα ότι πρόκειται για παραδρομή, αναμένουμε μας ενημερώσετε σχετικά και να προβείτε άμεσα στην έκδοση τροποποιητικής εγκυκλίου, προκειμένου να αρθεί αυτή η απερίγραπτη αδικία.

 

 

                                                                                                                           Με εκτίμηση

                                                                                                            Για την Εκτελεστική Επιτροπή

                                                                                       Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                           

                  

                                                                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ

       

 

                                                        

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ