Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.)

18/2/2011


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

                                                                        ΠΡΟΣ: Οργανισμό Εργατικής Εστίας

                                                                                      Τμήμα Κοινωνικού Τουρισμού

                                                                        ΚΟΙΝ: -ΕΣΑμεΑ

                                                                                   -Φορείς-Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Αξιότιμοι/ες Κύριοι/ες,

Σχετικά με την προκήρυξη του Προγράμματος χορήγησης δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού ΑμεΑ για το έτος 2011, διαπιστώνουμε ότι και φέτος, μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών, είναι και η βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για την ανάγκη συνοδού των δικαιούχων ΑμεΑ, η οποία όπως επανειλημμένα σας έχουμε ενημερώσει, καθόλα τα προηγούμενα έτη εφαρμογής του Προγράμματος από τον Οργανισμό σας,  δε χορηγείται από τους ασφαλιστικούς φορείς για την έκδοση Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού.

Άλλωστε η αναγκαιότητα συνοδείας, προκύπτει από το ποσοστό αναπηρίας του Ατόμου, το οποίο όταν είναι ίσο ή μεγαλύτερο του  67%, είναι ενδεικτικό της βαριάς αναπηρίας, άρα και της αναγκαιότητας συνοδείας (μιλούμε βέβαια για τις κατηγορίες αναπηρίας όπως Νοητική Aναπηρία, Αυτισμό, Τύφλωση, Μυοπάθειες, Παραπληγία κ.λπ., όπου τα άτομα δεν αυτοεξυπηρετούνται).

Επίσης, σε μία τόσο δύσκολη οικονομική περίοδο για όλους τους πολίτες αυτής της χώρας, ιδιαίτερα όμως για τις οικογένειες των ΑμεΑ, αλλά και τα ίδια τα ΑμεΑ που επιβαρύνονται με επιπλέον κόστη διαβίωσης που έχει η αναπηρία, θεωρούμε ότι τα ΑμεΑ και οι οικογένειές τους δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στους περιοριστικούς όρους των εισοδηματικών κριτηρίων που τίθενται από το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του Οργανισμού σας.

Για τους παραπάνω λόγους, αλλά και επειδή αρκετή είναι η ταλαιπωρία που υφίστανται τα ΑμεΑ και οι οικογένειές τους από όλες τις υπόλοιπες καθημερινές τους δραστηριότητες και συναλλαγές με φορείς της Πολιτείας,  σας παρακαλούμε όπως, αφενός μεν απαλοιφθεί το εισοδηματικό κριτήριο για τους δικαιούχους ΑμεΑ και τις οικογένειες με δικαιούχο ΑμεΑ, αφετέρου δε στα πλαίσια του Προγράμματος να χορηγείται ΔΚΤ για συνοδό σε κάθε ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας >= του 67%, πλην των περιπτώσεων που συνοδός δηλώνεται και είναι μέλος της οικογένειας του ΑμεΑ, ο οποίος είναι επίσης δικαιούχος ΔΚΤ.

Παρακαλούμε πολύ για τη θετική ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας και τη σχετική μας ενημέρωση επ΄αυτού.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

 
                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ   

 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ