Ανακοινώσεις

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

8/3/2011

 

 

                                                                                                                                  ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ Ν. Αττικής

ΘΕΜΑ: «Απογραφή Ατόμων με Αναπηρία στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Έτους 2011»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι η κατ’αλφαβητική σειρά απογραφή των δικαιούχων παροχών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), που θα συμμετάσχουν στο ετήσιο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Έτους 2011 αρχίζει για τους δικαιούχους της Περιφέρειας Αττικής, στις 9 Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη. Για  πρώτη φορά ταυτόχρονα με την απογραφή τους οι δικαιούχοι θα παραλάβουν και τα δελτία τους και η διάρκεια του Προγράμματος θα είναι ένας ολόκληρος χρόνος από 01/04/2011- 31/03/2012.

Για τη χορήγηση Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού (Δ.Κ.Τ.) 2011 ισχύουν τα κατωτέρω όρια εισοδήματος χωρίς εξαιρέσεις για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων:

  1. Μεμονωμένοι δικαιούχοι (λ.χ. άγαμοι κ.ο.κ.)  με ατομικό/ οικογενειακό εισόδημα    : 17.000 €
  2. Δικαιούχοι (Δύο άτομα) με οικογενειακό εισόδημα                    : 25.000 €
  3. Δικαιούχοι (Τρία άτομα) με οικογενειακό εισόδημα                 : 33.000 €
  4. Δικαιούχοι (Τέσσερα άτομα), με οικογενειακό εισόδημα      : 41.000 € (ΟΧΙ πολύτεκνοι)
  5. Δικαιούχοι (Πολύτεκνοι) με οικογενειακό εισόδημα                 : 50.000 €

Προστατευόμενα μέλη (παιδιά) κάτω των πέντε (5) ετών δεν λογίζονται ως δικαιούχοι, δεν καταχωρούνται στην αίτηση και δεν εκδίδονται Δ.Κ.Τ.

Ειδικότερα, για τα ΑμεΑ χορηγείται ΔΚΤ για το συνοδό τους, μόνο στη περίπτωση που η  αναγκαιότητα  συνοδείας  προκύπτει από τις Γνωματεύσεις Α/βαθμίων ή Β/βαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών των ασφαλιστικών φορέων τους. Επισημαίνεται ότι για μεμονωμένα άτομα με αναπηρία α)παραπληγικούς- κινητικά αναπήρους β) νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση, ή μεταμόσχευση, δεν απαιτείται γνωμάτευση για χορήγηση δελτίου κοινωνικού τουρισμού στο συνοδό τους.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι όσα ΑμεΑ  είναι δικαιούχοι Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού από τον Ε.Ο.Τ.  ή από τον ΟΓΑ δεν δικαιούνται να λάβουν από τον Ο.Ε.Ε. την παροχή αυτή, σύμφωνα με προγενέστερες αποφάσεις του Ο.Ε.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απογραφούν, τις ώρες 8:00-17:00, στα παρακάτω γραφεία διανομής του Ο. Ε. Ε. στην Αττική:

Γραφείο

Ταχ. Δ/νση

Τηλέφωνο

Fax

ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Πατησίων 125, Τ.Κ. 112 51

210-8841950, 8825700

210-8841950

ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ

Αγ. Μάρκου 11. Τ.Κ. 105 60

210-3245297, 3232716

210-3217610

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Θίσβης 7, Τ.Κ. 121 32

210-5743907

210-5743770

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ομηρίδου Σκυλίτση 19, Τ.Κ. 185 31

210-4120746

210-4120707

ΤΑΥΡΟΥ

Τιμοθέου Ευγενικού 5, Τ.Κ. 177 70

210-3424394, 3465542

210-3465542

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Χαριλάου 30, Τ.Κ. 192 00

210-5545360

210-5542067

Ν. ΙΩΝΙΑΣ

28ης Οκτωβρίου 42, Τ.Κ. 142 31

210-2717636, 2775416

210-2718972

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αργυρουπόλεως 94-96, Τ.Κ. 164 51

210-9958596

210-9945242

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Αγαμέμνονος 22, Τ.Κ. 155 61

210-6542155

210-6547073

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Ήρας 2, Τ.Κ. 187 57

210-4313414

210-4010163
Με αλφαβητική σειρά ως εξής:

Α

ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

9-10/3/2011

Μ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

4-7/4/2011

Β

ΔΕΥΤΕΡΑ

14/3/2011

Ν

ΔΕΥΤΕΡΑ

11/4/2011

Γ

ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ

15-16/3/2011

Ξ, Ο

ΤΡΙΤΗ

12/4/2011

Δ

ΠΕΜΠΤΗ

17/3/2011

Π

ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13-15/4/2011

Ε, Ζ

ΤΕΤΑΡΤΗ

23/3/2011

Ρ

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ

18/4/2011

Η, Θ, Ι

ΠΕΜΠΤΗ

24/3/2011

Σ

Μ.ΤΡΙΤΗ-Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ-Μ.ΠΕΜΤΗ

19-21/4/2011

Κ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

28-31/3/2011

Τ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ

2-3/5/2011

Λ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1/4/2011

Υ-Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

4-5/5/2011


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα Άτομα με Αναπηρία είναι τα εξής
:
α) Βιβλιάριο ασθενείας, ατομικό και οικογενειακό σε ισχύ,  β) Αστυνομική ταυτότητα,  γ) Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος Οικ. Έτους 2010 ,  δ) Γνωματεύσεις Α/βαθμίων ή Β/βαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών των ασφαλιστικών φορέων, από τις οποίες να προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% και αναγκαιότητα συνοδείας για χορήγηση δελτίου συνοδού.
 

 

Με εκτίμηση

                    Για την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

                                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ

Επιστροφή


20/11/2018 1:56:49 μμ