Ανακοινώσεις

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ

8/3/2011

                                                                                       
                                                                                  ΠΡΟΣ: Φορείς- Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «Έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικής με τη νέα τροποποίηση παροχών του ΟΠΑΔ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, με το νέο κανονισμού παροχών του ΟΠΑΔ ( Κ.Υ.Α. Υ9/137380/10-2-2011, ΦΕΚ Β146) προβλέπεται η μη κάλυψη θεραπευτικών πράξεων, υπηρεσιών και τεχνικών βοηθημάτων σε μη συμβεβλημένα με τον Οργανισμό δομές, θεραπευτικά κέντρα και γενικότερα «συμβεβλημένους με τον Οργανισμό προμηθευτές υγείας» γεγονός που δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα σε συναδέλφους γονείς ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του ΟΠΑΔ των οποίων τα παιδιά είναι ενταγμένα σε δομές και κέντρα που δεν έχουν υπογράψει ακόμα σύμβαση με τον ΟΠΑΔ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εισπράξουν τα ποσά των σχετικών παροχών που δικαιούνται απ’ τον Οργανισμό.


Μετά από παρά πολλές επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, της ΕΣΑμεΑ αλλά και άλλων φορέων του αναπηρικού κινήματος, εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος από τον Πρόεδρο του Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία αποζημίωσης δικαιούχων παραμένει η ίδια  που ίσχυε μέχρι δημοσίευσης του νέου κανονισμού παροχών του ΟΠΑΔ.

 

Με εκτίμηση
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                                 ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ

 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ