Ανακοινώσεις

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

30/3/2011

 

 

                                                                                          ΠΡΟΣ: ΦΟΡΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

                                                                                          ΚΟΙΝ.: ΕΣΑμεΑ

 

 

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ
 

Η Γενική Συνέλευση το Ο.Η.Ε. καθιέρωσε από το 2008 την 2α Απριλίου ως παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό.

Ο Αυτισμός είναι μια γενετική, ισόβια αναπηρία που απαντάται σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων, με συχνότητα που τα τελευταία χρόνια παίρνει διαστάσεις επιδημίας, παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία και αποτελεί ένα φάσμα διαταραχών με κυριότερες τη διαταραχή της κοινωνικότητας, της επικοινωνίας, της ακαμψίας της σκέψης και της συμπεριφοράς.

Οι δυσκολίες στον τρόπο που τα άτομα με Αυτισμό αντιλαμβάνονται και συνδέονται με το περιβάλλον τους έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην οικογένεια που, δυστυχώς στη χώρα μας, αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη φροντίδα και την εκπαίδευσή τους. Λόγω της πολυπλοκότητας του, ο Αυτισμός είναι μια από τις δυσκολότερες αναπηρίες. Η δια βίου εκπαίδευση είναι μονόδρομος για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ατόμων με Αυτισμό και την ανακούφιση των οικογενειών τους. Σε ένα φιλικό, δομημένο και προστατευμένο περιβάλλον μπορούν να αναπτύξουν σημαντικά το βαθμό λειτουργικότητας τους και να γίνουν παραγωγικοί.

Αντ’ αυτού, συχνά παρουσιάζουν δύσκολες και ακραίες συμπεριφορές, που όμως δεν αποτελεί σύμπτωμα της διαταραχής τους, αλλά αποτέλεσμα της απουσίας κατάλληλης εκπαίδευσης και της έλλειψης δομών.

Για τους λόγους αυτούς, στατιστικά, είναι και τα παιδιά που σε μεγαλύτερο ποσοστό εξαιρούνται από την εκπαιδευτική διαδικασία και οι ενήλικες που γίνονται θύματα μεσαιωνικών μεθόδων καταστολής σε μονάδες ιδρυματικού τύπου.

Σε ένα πολιτισμένο κράτος δικαίου που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να παρέχετε η κατάλληλη εκπαίδευση είτε σε ειδικές σχολικές μονάδες, είτε με την ένταξη και την παράλληλη στήριξη στη γενική εκπαίδευση, η εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση σε προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια απασχόλησης και βέβαια να υπάρχουν σύγχρονες δομές Υποστηριζόμενες Διαβίωσης όταν πια η οικογένεια δεν θα είναι σε θέση να μεριμνά, ενώ θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο μέτρων και δομών στήριξης των γονέων και των οικογενειών των ατόμων με Αυτισμό.

Σήμερα, η στάση της κοινωνίας και της πολιτείας μας χαρακτηρίζεται από την απουσία όλων όσων επιτάσσει η σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, γεγονός που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά συνάμα διαμορφώνει και την χειρότερη μορφή διάκρισης που βιώνουν καθημερινά τόσο τα ίδια τα άτομα με Αυτισμό όσο και οι οικογένειες τους που οδηγούνται στην απόγνωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η 2 του Απρίλη του 2011 πρέπει να αποτελέσει την «ημέρα σταθμό» για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας – άτομα με Αυτισμό, μία «ημέρα σταθμό» για τις διεκδικήσεις και τους αγώνες της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και ολόκληρου του αναπηρικού κινήματος για τα άτομα με Αυτισμό και τις οικογένειές τους, μία «ημέρα σταθμό» στην ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση κοινωνίας και πολιτείας για τα άτομα με Αυτισμό και τις οικογένειές τους.
 
 
 
                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ