Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2009

Αίτημα σχετικά με μετεγγραφές αδελφών ΑμεΑ σπουδαστών/τριών & φοιτητών/τριών των ΤΕΙ και ΑΕΙ

18/9/2008

      ΠΡΟΣ: -Υπουργό Εθνικής Παιδείας
                   & Θρησκευμάτων
                   κ. Ε. Στυλιανίδη

 

                                                                         ΚΟΙΝ:  Πίνακας αποδεκτών             


 

Θέμα: «Αίτημα σχετικά με μετεγγραφές αδελφών ΑμεΑ σπουδαστών/τριών & φοιτητών/τριών των ΤΕΙ και ΑΕΙ»

 

Κύριε Υπουργέ,

Η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α αποτελεί το δευτεροβάθμιο κοινωνικο-συνδικαλιστικό όργανο των Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Νοητική Υστέρηση, Αυτισμό, Ψυχοσωματικές, Κινητικές και Πολλαπλές Αναπηρίες) και σήμερα εκπροσωπεί 192 Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα.

Με το παρόν έγγραφο θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας ένα αίτημα πολλών οικογενειών ατόμων με αναπηρία, το οποίο και η Ομοσπονδία μας προσυπογράφει, και αφορά στην κατά προτεραιότητα μετεγγραφή των σπουδαστών/τριών και φοιτητών/τριών που έχουν αδελφό/ή, ο/η οποίος/α είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Όπως θα διαπιστώσετε και από το υπ’ αριθ. πρωτ. 1/10/2004 επισυναπτόμενο εγγραφό μας πρόκειται για ένα ζήτημα που η Ομοσπονδία μας έχει θέσει και στο παρελθόν, καθώς αφορά ένα καίριο, πάγιο αίτημα των μελών μας (ενδεικτικά επισυνάπτουμε σχετική επιστολή της κας Μαρίας Κυργίδου και τη σχετική συνηγορία που απέστειλε στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

 ΤΑΜΕΙΟ

Το Έργο «ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑμεΑ» εντάσσεται στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 – 2006, ΜΕΤΡΟ 3.2. και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Γνωρίζετε ότι αν και στο παρελθόν η ύπαρξη αδελφών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αναγνωρίζοταν ως στοιχείο το οποίο -υπό προϋποθέσεις- έδινε προτεραιότητα στην έγκριση  αιτήσεων μετεγγραφών των φοιτητών ή σπουδαστών, η υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.5/125975/Β3/8-11-2004 εγκύκλιος μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού ανήρεσε την προαναφερόμενη διάταξη μην αναγνωρίζοντας τους/τις φοιτητές/τριες και σπουδαστές/τριες που έχουν ανάπηρα αδέλφια ως δικαιούχους μετεγγραφών. Παρά τα αιτήματα μεμονωμένων οικογενειών, αλλά και την επισήμανση του προβλήματος από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α. η εγκύκλιος αυτή εξακολουθεί να ισχύει.

Ως Γονεϊκό Κίνημα επιθυμούμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την επανειλημμένη αγνόηση του αιτήματος μας για ανάκληση της  υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.5/125975/Β3/8-11-2004 εγκυκλίου. Θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος αναγνωρίζει ως δικαιούχους μετεγγραφής –χωρίς ποσοτικό περιορισμό–  τέκνα πολυτέκνων καθώς και υπό προϋποθέσεις τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών. Χωρίς να υποτιμούμε την προσφορά των πολύτεκνων οικογενειών και τις αυξημένες οικονομικές δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν, επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε ότι η παρουσία ενός ατόμου με αναπηρία συνεπάγεται επίσης ιδιαίτερες απαιτήσεις σε οικονομικό, πρακτικό, συναισθηματικό επίπεδο· οι δε οικογένειες των ΑμεΑ καλούνται να επιδοθούν σε μια πολυεπίπεδη, εργώδη προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνουν τη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευημερία των παιδιών τους, να διασφαλίσουν ότι θα απολαύουν «αυτονόητων» δικαιωμάτων –υποκαθιστώντας, μάλιστα, κάποιες φορές την επίσημη πολιτεία.

Με την προσδοκία ότι θα προσεγγίσετε το ευαίσθητο αυτό θέμα με την αρμόζουσα προσοχή και θα κατανοήσετε το δίκαιο του αιτήματός μας, ζητούμε τις σχετικές ενέργειές σας, για τις οποίες σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

 

Με εκτίμηση,

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

 


 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

                                                    ΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: - Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας
                                        & Θρησκευμάτων

                                        κ. Σ. Ταλιαδούρος

                                           - Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας
                                             & Θρησκευμάτων
                                             κ. Α. Λυκουρέτζος

                                           - Συνήγορος του Πολίτη

                                           - Πολιτικά κόμματα

                                           - Φορείς-μέλη Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.

                                           - κα Μαρία Κυργίδου


 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ