Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2009

Κατάθεση των οικονομικών, φορολογικών, συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών αιτημάτων της Ε.Σ.Α.μεΑ.

19/9/2008

Το σύνολο των πάγιων οικονομικών, φορολογικών, συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών αιτημάτων του αναπηρικού κινήματος, που έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς διαλόγου με την Πολιτεία, κατέθεσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, καθώς και τους αρμόδιους Υφυπουργούς.

Επισημαίνοντας ότι πολλά από τα αιτήματα αυτά που έχουν τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου έχουν αποσπάσει δεσμεύσεις από πλευράς του κ. Αλογοσκούφη, η Συνομοσπονδία τονίζει την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των ατόμων με αναπηρία, που σε μια δύσκολη διεθνή οικονομική συγκυρία έρχονται αντιμέτωποι με τη φτώχεια σε καθημερινή βάση.

Για την ουσιαστική βελτίωση των καθημερινών συνθηκών ζωής των ατόμων με αναπηρία απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση και σχεδιασμός συνδυαστικών μέτρων και πολιτικών όπως:

- Στοχευμένα μέτρα και πολιτικές εισοδηματικής ενίσχυσης μέσω του υπό σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής.
- Ευνοϊκά φορολογικά μέτρα λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική μείωση του εισοδήματος τους εξαιτίας των πρόσθετων αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία τους.
- Φορολογικά μέτρα που θα λειτουργήσουν ως κίνητρα προς τους εργοδότες για την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία σε θέσεις εργασίας.
- Ασφαλιστικά μέτρα που θα συμβάλλουν στην αυτονομία των ατόμων με αναπηρία και στην άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους.
- Διασφάλιση των ευνοϊκών συνταξιοδοτικών μέτρα για τα άτομα με αναπηρία και λήψη νέων για την ένταξη και άλλων κατηγοριών αναπηρίας στα ήδη ληφθέντα.
- Χρηματοδότηση των οργανώσεων του αναπηρικού κινήματος μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού με σκοπό την ενίσχυση και ενδυνάμωσή τους.
 

Επιστροφή


20/11/2018 1:56:49 μμ