Δελτία Τύπου

ΕΣΑμεΑ-Προτάσεις επί του νομοσχεδίου για την ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης

24/11/2009

Τις προτάσεις της επί του Σχεδίου Νόμου «Οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» απέστειλε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στον Πρόεδρο & τα Μέλη  Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, με επιστολή της, η οποία  κοινοποιήθηκε και στους αρμόδιους Υπουργούς. 
 
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. εξέφρασε  την ικανοποίησή της για το ανωτέρω Σχέδιο Νόμου και για τις διατάξεις που περιέχει για τα άτομα με αναπηρία, δεδομένου ότι η χορήγηση του έκτακτου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης υπήρξε πάγιο  του αναπηρικού κινήματος από το 2008. 
 
Ωστόσο, όπως επισημαίνει, στις ρυθμίσεις αυτού του Νομοσχεδίου, δεν έχει ληφθεί υπόψη το πρόσθετο κόστος που πηγάζει από τις ανάγκες της αναπηρίας, για συγκεκριμένες περιπτώσεις των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. το οποίο αναμφίβολα θέτει σε ακόμη δυσμενέστερη οικονομική θέση τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες τους.
 Για το λόγο αυτό, η Συνομοσπονδία συγκεκριμένες αλλαγές επί των άρθρων του Νομοσχεδίου, οι οποίες εκτίθενται αναλυτικά στο συνημμένο έγγραφο της επιστολής.
 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ