Δράση/Ενέργειες

ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

16/11/2010

Όνειδος το Μηχανογραφικό Δελτίο εισαγωγής ΑμεΑ με σοβαρές παθήσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ!

                                                      
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ανακοίνωσε ότι, από φέτος, οι υποψήφιοι, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.35 του ν.3794/2009(ΦΕΚ 156Α΄/4-9-2009) και εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 5%, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κ α λ ο ύ ν τ α ι να υποβάλουν Αίτηση-Μηχανογραφικό Δελτίο όχι στις Γραμματείες των Σχολών, που επιθυμούν να φοιτήσουν, αλλά με κεντρική διαδικασία.

Κατά το πρώτο στάδιο αυτής της διαδικασίας οι υποψήφιοι θα πρέπει να φροντίσουν για την απόκτηση του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησής τους, το οποίο θα εκδοθεί από  ειδικές επταμελείς Επιτροπές.

Οι Επιτροπές αυτές έχουν οριστεί, με απόφαση του ΚΕΣΥ, για διαπίστωση των παθήσεων των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/09 και αποτελούνται από ιατρούς των ακόλουθων ειδικοτήτων: Παθολογίας, Χειρουργικής, Καρδιολογίας, Νευρολογίας, Ενδοκρινολογίας, Ορθοπεδικής και Οφθαλμολογίας.

Προηγουμένως, είχε συμπεριληφθεί σε νόμο του Υπουργείου, διάταξη στην οποία αναφερόταν πως «οι πάσχοντες από τις αναφερόμενες παθήσεις δεν εισάγονται σε τμήματα στα οποία λόγω της φύσης της επιστήμης είναι δυσχερής για αυτούς η παρακολούθηση σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο γίνεται η επιλογή».

Το Μηχανογραφικό Δελτίο που ανακοινώθηκε, δυστυχώς επεφύλασσε δυσάρεστες εκπλήξεις, αφού υπάρχουν τμήματα που αποκλείουν όλες τις παθήσεις ή κάποιες από αυτές, υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα που δεν αποκλείουν καμία και μπορεί να υπάρχει κάποιο τμήμα ΑΕΙ/ΤΕΙ που αποκλείει κάποιες παθήσεις και το ίδιο ακριβώς τμήμα σε άλλο ίδρυμα αποκλείει άλλες ή καμία.

Με τι κριτήρια αποφάσισαν τα τμήματα για τις αποκλειόμενες παθήσεις; Υπάρχουν αιτιολογημένες αποφάσεις των τμημάτων ή όχι; Και αν ναι, με ποια κριτήρια και ποια γνώση των παθήσεων; Πώς και ποιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας ενέκριναν την ανάρτηση αυτού του Μηχανογραφικού Δελτίου; Δεν έλαβαν υπόψη τους τη συγκεκριμένη διάταξη, σύμφωνα με την οποία ο μόνος λόγος για τον αποκλεισμό κάποιας πάθησης είναι η φύση της Επιστήμης που μπορεί να κάνει δυσχερή την παρακολούθηση των ατόμων που πάσχουν από αυτήν;

Το συγκεκριμένο μηχανογραφικό, αποτελεί όνειδος και ντροπή για όλη την ελληνική κοινωνία και η Ομοσπονδία μας ζητά  από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα ¶ννα Διαμαντοπούλου, την άμεση κατάργησή του και το δικαίωμα εγγραφής όλων των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην κείμενη νομοθεσία.

Η 3η Δεκέμβρη 2010 πλησιάζει. Η απόσυρση αυτού του μηχανογραφικού δελτίου και η επίλυση του ανωτέρω θέματος με άμεσες διαδικασίες αποτελεί το ελάχιστο που μπορεί να πράξει το Υπουργείο Παιδείας για την Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

        

 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ