Ανακοινώσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ 2012

22/6/2012


                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αξιότιμες/οι  Κυρίες/Κύριοι,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) είναι το δευτεροβάθμιο κοινωνικο-συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τα άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Κινητικές και Πολλαπλές Αναπηρίες και έχει μέλη της πάνω από 200 Σωματεία Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ σε όλη την Ελλάδα.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ στα πλαίσια του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος υλοποιεί το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα άτομα με αναπηρία και  επιθυμεί να προβεί σε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για τα άτομα που θα συμμετέχουν.

Στους όρους, για τους καλυπτόμενους κινδύνους, που θα περιέχει το συμβόλαιο θα θέλαμε να συμπεριληφθούν και οι παρακάτω προσθήκες:

1.    Το συμβόλαιο θα καλύπτει τα άτομα με αναπηρία και το προσωπικό που εργάζεται στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα, το οποίο διαρκεί από 28 Ιουνίου 2012 έως 15 Σεπτεμβρίου 2012 κατά μέγιστο.

2.    Η μέγιστη διάρκεια κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, συνεπώς και ασφαλιστικής κάλυψης θα είναι διάρκειας 10 ημερών και για τους κατασκηνωτές και για τους  συνοδούς, συντονιστές, ιατρούς, νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό, υπευθύνους ΠΟΣΓΚΑμεΑ ανά κατασκήνωση.

3.    Η ασφαλιστική κάλυψη να παρέχεται από τη στιγμή που ο γονέας παραδίδει τον κατασκηνωτή στο Συντονιστή της κατασκήνωσης, κατά τη διάρκεια παραμονής του στον κατασκηνωτικό χώρο, αλλά και στις διάφορες εξόδους που πραγματοποιούν οι Φορείς στα πλαίσια του προγράμματος. Επίσης, πρέπει να παρέχεται κάλυψη για μετάβαση από την κατασκήνωση προς το νοσοκομείο και το αντίστροφο, σε περιπτώσεις που η διακομιδή γίνεται είτε με ασθενοφόρο, είτε με ταξί.

4.    Να γίνει κάλυψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των προσώπων που αυτό έχει εξουσιοδοτήσει και μετακινούνται από και προς τις κατασκηνώσεις, με σκοπό να ελέγξουν τη σωστή λειτουργία των κατασκηνώσεων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

 

1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ                     10.000€

 

2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ    10.000€

 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  10.000€

 

4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

    ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Η΄ ΕΑΝ

    ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕ

    ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ            3.000€

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 4.350 άτομα  περίπου


Παρακαλούμε πολύ όπως μας αποστείλετε, μέχρι τις 26 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, την προσφοράς σας για το ως άνω θέμα.
 

Με εκτίμηση
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 
              
                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ  

 

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ