Ανακοινώσεις

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 0-6 ΕΤΩΝ

26/11/2013ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι με πρωτοβουλία του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (και με την έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας) δημιουργήθηκε στην Αθήνα το Τμήμα Πρώιμης Ανίχνευσης και Έγκαιρης Παρέμβασης για οικογένειες με παιδιά με προβλήματα ακοής ηλικίας 0-6 ετών, αφού το ηλικιακό αυτό στάδιο είναι καθοριστικό για τη μετέπειτα ψυχολογική, κοινωνική και εκπαιδευτική εξέλιξη του παιδιού. Σκοπός του Τμήματος είναι η οικογενειοκεντρική, εξατομικευμένη και οργανωμένη ανίχνευση, διάγνωση και αντιμετώπιση των έντονων αλλαγών που προκύπτουν σε κάθε οικογένεια με τον ερχομό ενός κωφού/ βαρήκοου παιδιού και αποτελεί τη μοναδική δημόσια υποδομή στη χώρα μας, θέτοντας τα θεμέλια για την ανάπτυξη ενός Εθνικού Προγράμματος πρώιμης ανίχνευσης, διάγνωσης και αντιμετώπισης της παιδικής βαρηκοΐας / κώφωσης.   

Στόχοι της παρέμβασης του Τμήματος είναι :

1.     Για Τους Γονείς
 
Να αποδεχθούν έγκαιρα την κώφωση-βαρηκοΐα του παιδιού τους, ώστε να μπορέσουν να είναι πιο λειτουργικοί στο γονεϊκό τους ρόλο αναπτύσσοντας ικανοποιητικό σύστημα επικοινωνίας και θετική στάση ως προς την διαφορετικότητα του παιδιού και να λάβουν βοήθεια, υποστήριξη και πληροφόρηση για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα της οικογένειας και στις επαφές της, με Υπηρεσίες και άλλες δομές της κοινότητας.

2.     Για το Παιδί

Να βοηθηθεί σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς (ψυχοκινητικό-γνωστικό-ανάπτυξη προσωπικότητας), καθώς και να κατακτήσει δίγλωσσο κώδικα επικοινωνίας (Ελληνική νοηματική γλώσσα, Ελληνική γλώσσα).

Το Πρόγραμμα της Έγκαιρης Παρέμβασης λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Σε περιπτώσεις όπου η οικογένεια διαμένει μόνιμα εκτός Αθηνών, και εφόσον αυτό είναι εφικτό, οι ειδικοί του Προγράμματος παρέχουν τις Υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιασκέψεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Πρώιμης Ανίχνευσης και Έγκαιρης Παρέμβασης είτε τηλεφωνικά στο 210-6438284, είτε μέσω φαξ στο 210-6440803 ή και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο e-mail:egkairiparemvasi@gmail.com     

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,    
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ