Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

29/1/2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ», κοινή πρωτοβουλία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, της Εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων και Κατάρτισης ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Π.Ε, της ΕΣΑμεΑ, του ΗΑΤΤΑ, του Κ.Μ.Ο.Π. και του Ι.Μ.Ε. &Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόσβαση στον Τουρισμό- Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο στης Περιφέρειας Αττικής» υλοποιεί την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014, Ημερίδα με θέμα : «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και ¶τομα με Αναπηρία: Σύγχρονος Μοχλός Ανάπτυξης ενός Προσβάσιμου σε Όλους Τουριστικού Προϊόντος», από τις 09:00 έως τις 15:00, στην Αθήνα.  

Την παραπάνω Ημερίδα διοργανώνει η ΠΟΣΓΚΑμεΑ στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 18 «Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των ομάδων στόχων και την ευρύτερη διάδοση του σχεδίου» της εν λόγω Πράξης και κατά τη διάρκεια της Ημερίδας η Ομοσπονδία επιθυμεί να παρέχει προς τους συμμετέχοντες διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.).


Οι ενδιαφερόμενοι διερμηνείς Ε.Ν.Γ. παρακαλούμε πολύ όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την ΠΟΣΓΚΑμεΑ στα τηλ. 210-5236501, 5230423 μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη διαθεσιμότητά τους.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ