Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 24 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Ν. 4186/2013) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 -2014

4/3/2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της από 25ης Φεβρουαρίου 2014 απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, οι εμπίπτοντες στην κατηγορία των ειδικών διατάξεων της παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 μπορούν να εισαχθούν σε ποσοστό που ορίζεται σε 5% επί του αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, δηλαδή 85x5%= 4 άτομα.
Οι εν λόγω υποψήφιοι οφείλουν :1) να προσκομίσουν φάκελο με σχετική εργασία, μέχρι κατ’ ανώτατο όριο 15 έργα (σχέδια ασπρόμαυρα και σχέδια σε χρώμα, κλπ)  και 2) να προσέλθουν σε εξετάσεις σχεδίου από εκμαγείο ή εκ φυσικού προτύπου (Οι υποψήφιοι που είναι τυφλοί και με μειωμένη οπτική οξύτητα πρέπει να παραδώσουν απτικά έργα από διάφορα υλικά).

Οι υποψήφιοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις προαναφερόμενες εξετάσεις θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014 μέχρι την Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014, στην Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα), συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

1.  Απολυτήριο τίτλου Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2.  Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις Επταμελείς επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια η Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά με υπουργική απόφαση.

Kατ’ εξαίρεση για τις εξετάσεις για τις οποίες θα υποβληθεί αίτηση κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες, η πάθηση του κάθε υποψηφίου θα πιστοποιείται από:  A) Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του Νομού, το οποίο εκδίδεται μετά από δωρεάν βεβαίωση γιατρού μέλους Διδακτικού Προσωπικού οποιουδήποτε ΑΕΙ, αντίστοιχης ειδικότητας ή  Β) από ΚΕΠΑ  

3.  Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

4.  Δύο (2) φωτογραφίες (τύπου αστυνομικής ταυτότητας).

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν επί δυο ημέρες και για τέσσερις ώρες ανά ημέρα (από τις 8:30 π.μ. – 12:30 μ.μ.) σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα και οι υποψήφιοι θα πρέπει να εκπονήσουν σχέδια σε ασπρόμαυρο από εκμαγείο ή εκ φυσικού προτύπου. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας των υποψηφίων στις ανωτέρω ημερομηνίες (λόγω ασθένειας) μπορούν να παραταθούν οι ημερομηνίες εξετάσεων για δυο ακόμα ημέρες, τις ίδιες ώρες.

Προϋπόθεση συμμετοχής σε ειδικές εξετάσεις για υποψήφιους με σοβαρές παθήσεις (παρ.24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013)στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών από τον Οκτώβριο του έτους 2014 είναι το πιστοποιητικό από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο από 25.2.2014 έως 14.3 2014 στα Νοσοκομεία που αναφέρονται σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://announcements.asfa.gr/index.php/cat_view/48-tmima-eikastikon-texnon/42-anakoinoseis-tmimatos-eikastikon-texnon?orderby=dmdate_published

 

 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ