Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 112 ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

19/6/2014ΠΡΟΣ: Υποψήφιους Συμμετέχοντες στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ στα πλαίσια υλοποίησης του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2014 πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη 112 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τα οποία θα διατεθούν στους Δήμους Μαραθώνα, Λαυρεωτικής και Αγιάς Λάρισας, με σκοπό τη δίμηνη απασχόλησή τους, στις κατασκηνώσεις Ε΄ Αγίου Ανδρέα Αττικής, Κερατέα Αττικής και Αγίας Παρασκευής Λάρισας και των οποίων οι αμοιβές προσδιορίζονται από την ΚΥΑ «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές- κατασκηνώσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους» ΦΕΚ 1343/3-6-2013.

Οι ειδικότητες και το πλήθος ανά ειδικότητα και κατασκήνωση απασχόλησης έχουν ως ακολούθως :  

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ:  Ε΄ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΓΙΑΤΡΟΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

2

2 ΜΗΝΕΣ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ

6

2 ΜΗΝΕΣ

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

5

2 ΜΗΝΕΣ

ΦΥΛΑΚΑΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΕΙΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ

23

 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
: ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ)
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

3

2 ΜΗΝΕΣ

ΕΙΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

4

2 ΜΗΝΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

4

2 ΜΗΝΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

3

2 ΜΗΝΕΣ

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ

14

2 ΜΗΝΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΓΙΑΤΡΟΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ 

ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ

5

2 ΜΗΝΕΣ

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

9

2 ΜΗΝΕΣ

ΦΥΛΑΚΑΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ

52

 


ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

2

2 ΜΗΝΕΣ

ΕΙΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

2

2 ΜΗΝΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

2

2 ΜΗΝΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

2

2 ΜΗΝΕΣ

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ

10

2 ΜΗΝΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΓΙΑΤΡΟΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ

3

2 ΜΗΝΕΣ

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

4

2 ΜΗΝΕΣ

ΦΥΛΑΚΑΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ

1

2 ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ

37

 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις ως άνω ειδικότητες παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που βρίσκεται στο τέλος της ανακοίνωσης και να την αποστείλουν στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ, με συστημένη επιστολή ή courier, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 112 Κ.Π. ΑμεΑ 2014», με σφραγίδα αποδεικτικού αποστολής μέχρι και την 27/6/2014, ημέρα Παρασκευή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ως άνω ενδιαφερόμενοι σε έντυπη μορφή μαζί με την αίτηση του Προσωπικού Ειδικοτήτων Κατασκηνώσεων, των οποίων η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση ορισμένου χρόνου είναι τα παρακάτω:

-Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) (φωτοτυπία  από έγγραφο της Εφορίας)
-Φωτοτυπία Ταυτότητας
-Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (Α.Μ.Ι.Κ.Α.) (φωτοτυπία από έγγραφο του ΙΚΑ)
-Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) (φωτοτυπία από έγγραφο του ΙΚΑ)
-Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας που να φαίνεται καθαρά ο αριθμός     ΙΒΑΝ του λογαριασμού
-Πλήρη Διεύθυνση, Τ.Κ., Τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mailΑΙΤΗΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ


 
Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

 
                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ