Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ "Ο ΣΩΤΗΡ"

29/9/2016

Πρόσκληση Κέντρου Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο ΣΩΤΗΡ»

 

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ με το παρόν ενημερώνει ότι το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο ΣΩΤΗΡ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΚΔΗΦ «Ο ΣΩΤΗΡ 3»», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», ¶ξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας - ΕΚΤ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,

 

προσκαλεί
 

τα άτομα με νοητική υστέρηση να υποβάλλουν αίτηση για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση «Ο ΣΩΤΗΡ 3».

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η διάρκεια παροχής υπηρεσιών, τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια και κάθε άλλη πληροφορία περιέχονται στην Πρόσκληση που επισυνάπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

• να στείλουν τα ερωτήματα τους στα e-mail του Κέντρου (info@kentroameasotir.gr)

• να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα του Κέντρου (2310820655 & 2310820455)

• να προσέλθουν στα γραφεία του φορέα (Ταχ. Δ.νση: Καρυωτάκη 3, 54645, Θεσσαλονίκη).

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ