Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "ΗΛΙΑΧΤΙΑ"

29/9/2016

Πρόσκληση Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»


Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ με το παρόν ενημερώνει ότι το κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», έχει πάρει έγκριση και θα υλοποιήσει πρόγραμμα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» και Τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσια Φροντίδας ατόμων με αναπηρία ΚΔΗΦ».


Η «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» μέσω του προγράμματος θα καλύπτει με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του την διημέρευση 10 ατόμων με νοητική υστέρηση.

Οι υπηρεσίες διημέρευσης θα παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο από 07:30 έως 15:30 στο ΚΔ-ΗΦ της «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», Βαλτινού 2 και Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή έως  07/10/2016  καταθέτοντας αίτηση στην «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» καθημερινά τις ώρες από 08:00 έως 14:00. Την αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να παραλάβετε από την κοινωνική υπηρεσία του κέντρου.


Η επιλογή των άμεσα ωφελούμενων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται στην πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Δυτική Ελλάδα» … κωδικός πρόσκλησης……. Α.Π. 2540/23.06.2016 της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.


Η πράξη αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ