Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ- ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑμεΑ "ΑΛΚΥΟΝΗ"

5/10/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας  (ΚΔΗΦ) από το Σύλλογο ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ»

 

Με το παρόν η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ενημερώνει ότι το Kέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία του Συλλόγου ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ», έχει πάρει έγκριση και θα υλοποιήσει πρόγραμμα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» και Τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία ΚΔΗΦ».

Ο σύλλογος ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» μέσω του προγράμματος θα καλύπτει με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του την παραμονή και ψυχοκοινωνική υποστήριξη-φροντίδα 20 ενηλίκων ΑμεΑ.

Οι υπηρεσίες διημέρευσης θα παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο από 07:00 έως 15:00 στο ΚΔ-ΗΦ του Συλλόγου ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ», επί της οδού Οδυσσέα Ανδρούτσου στην περιοχή «Λυγιάς» Ναυπάκτου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή έως 14/10/2016  καταθέτοντας αίτηση στην «ΑΛΚΥΟΝΗ» καθημερινά τις ώρες από 08:00 έως 14:00. Την αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να παραλάβετε από τα γραφεία μας στη διεύθυνση Β.Ε. Πλαστήρα 9 στη Ναύπακτο (τηλ. 2634027313).

Η επιλογή των άμεσα ωφελούμενων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται στην πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Δυτική Ελλάδα»  κωδικός πρόσκλησης 9.iv.11-b Α.Π. 2540/23.06.2016 της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η πράξη αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ