Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑμεΑ "ΜΑΧΗΤΕΣ" ΠΑΤΡΑΣ

12/10/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ με το παρόν ενημερώνει ότι το Kέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία του Συλλόγου ΑμεΑ «ΜΑΧΗΤΕΣ», έχει πάρει έγκριση και θα υλοποιήσει πρόγραμμα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» και Τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία ΚΔΗΦ».

Ο σύλλογος για την Εκπαιδευση Επαγγελματική Κατάρτιση και Αποκατάσταση Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «ΜΑΧΗΤΕΣ», μέσω του προγράμματος θα καλύπτει με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του την παραμονή και ψυχοκοινωνική υποστήριξη-φροντίδα 13 ενηλίκων ΑμεΑ.

Οι υπηρεσίες διημέρευσης θα παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο από 13:00 έως 21:00 στο ΚΔ-ΗΦ του Συλλόγου ΑμεΑ «ΜΑΧΗΤΕΣ» , επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 17 (περιοχή Κάστρου)  Πάτρα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή έως 14/10/2016,  καταθέτοντας αίτηση στους «ΜΑΧΗΤΕΣ» καθημερινά , ώρες από 18:00 έως 20:00. Την αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να παραλάβετε από τα γραφεία μας.

Η επιλογή των άμεσα ωφελούμενων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται στην πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Δυτική Ελλάδα»  κωδικός πρόσκλησης 9.iv.11-b Α.Π. 2540/23.06.2016 της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η πράξη αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ