Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΔΗΦ ΑμεΑ "ΑΓΑΠΗ" ΚΡΗΤΗΣ

21/10/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ»
 

¶ξονας προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη»

Ο οποίος  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με Τίτλο «Δράση9.iii.3.:ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»

 

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ με το παρόν ενημερώνει ότι ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων των Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία «ΑΓΑΠΗ», μετά την ένταξη της δομής του «Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων για άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Νοητική Υστέρηση «ΑΓΑΠΗ», στο παραπάνω επιχειρησιακό πρόγραμμα, προσκαλεί τους τυχόν ωφελούμενους (άτομα με νοητική υστέρηση και τυχόν συνοδές αναπηρίες, ηλικία 18-50), να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής τους, εντός εφτά (7) εργάσιμων ημερών μετά τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, στα γραφεία του Συλλόγου, (Παπανικολάου 23, Ρέθυμνο και τις ώρες 9π.μ - 1μ.μ.,τηλέφωνο επικοινωνίας: 2831023324). Σημειώνεται ότι η πρώτη δημοσίευση της πρόσκλησης έγινε στις 19/10/2016.

Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλειά του). Ειδικότερα, για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης και εφόσον δεν έχει οριστεί νόμιμος εκπρόσωπος του, την αίτηση δύναται να την υποβάλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του αρμόδιου φορέα, συνοδευόμενη από σχετική απόφαση υποβολής αίτησης του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση συμμετοχής αναφέρονται στη δημοσίευση της πρόσκλησης στις 19/10/2016.

Σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα, ο αριθμός των ωφελουμένων  για το ΚΕΝΤΡΟ του Συλλόγου μας είναι 25 άτομα, τα οποία θα επιλεγούν με τη προβλεπόμενη από το πρόγραμμα μοριοδότηση.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει τρία (3) χρόνια.

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ