Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ Ε.Γ.Ν.Υ.Α." ΣΤΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙ

28/4/2017


Ε.Γ.Ν.Υ.Α.
ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΤΕΡΜΑ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ Τ.Κ.: 190 10- Τ.Θ.: 143
Τηλ.: 22910 72160
e-mail: egnya@otenet.gr  http://egnya.gr/ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
«ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»


Το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΣΤΕΓΗ της Ε.Γ.Ν.Υ.Α.» ως Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, πρόκειται να υλοποιήσει στις εγκαταστάσεις του, στο Λαγονήσι πρόγραμμα με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (απόφαση ένταξης πράξης:3973/18-04-2017)

Το πρόγραμμα αφορά 35 ενήλικα άτομα με νοητική υστέρηση και θα έχει διάρκεια τρία χρόνια.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται περιλαμβάνουν:

·        Τη μεταφορά των ωφελούμενων και την υποδοχή τους,

·        Τη διαμονή και διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα)

·        Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑΝΥ

·        Την παροχή ατομικής ή/και  ομαδικής άσκησης

·        Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής

·        Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης τους

·        Τη συμμέτοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης 

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος  του κάθε ωφελούμενου.

Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει με τη διαδικασία μοριοδότησης από επιτροπή εξέτασης και ελέγχου των αιτήσεων. Τα κριτήρια επιλογής είναι:

1.      Τύπος πλαισίου διαμονής του ωφελούμενου (Ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο)

2.      Η ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου

3.      Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα)

4.      Οικογενειακή κατάσταση

5.      Εργασιακή κατάσταση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα

 


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση από 28 Απριλίου έως 20 Μαΐου 2017 στην έδρα της Ε.Γ.Ν.Υ.Α. οδός: Θεμιστοκλή Σοφούλη, Λαγονήσι
.
 

Μαζί με την αίτηση, οι υποψήφιοι,  θα πρέπει να υποβάλλουν:

1.      Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2.      Αντίγραφο ή εκτύπωση ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης του 2015

3.      Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας του ωφελούμενου σε ισχύ

4.      Αντίγραφο οικογενειακής κατάστασης

5.      Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ)

6.      Υπεύθυνη δήλωση


Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 – 15:00 στην κυρία Καλλιόπη Χατζησταύρου στα τηλέφωνα: 22910-72160, 22910-70522.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ