Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ - ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

28/4/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ - ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ
Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 117 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ  Τ.Κ.: 16452
ΤΗΛ.: 210-9622290 ΦΑΞ: 9644330


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή για συμμετοχή ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω στο πρόγραμμα «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ»

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή ως φορέας υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» (ΜΙS 5002420), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής, Αξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων–Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ),προσκαλεί άτομα με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας 18 ετών και άνω να υποβάλλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με εγκεφαλική παράλυση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή στην Αργυρούπολη (Απόφαση ένταξης πράξης: 3944/18-04-2017).
 
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ