Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΤΟΥ ΚΕΕΠΕΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

22/5/2017

Τίτλος: Παράταση υποβολής δικαιολογητικών σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κέντρα Διημέρευσης  - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», ¶ξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», προσκαλεί άτομα ηλικίας 14 ετών και άνω με Νοητική Υστέρηση, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και Σύνδρομο Down μέσης ή υψηλής λειτουργικότητας  να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες», που λειτουργεί στην οδό επί της Ηρώς Κωνσταντοπούλου 180, Ηλιούπολη (Απόφαση ένταξης πράξης: 3990/ 18-04-2017).

 

Ανακοινώνουμε την Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για το ανωτέρω πρόγραμμα από τις 17/5/2017 έως τις 24/5/2017.

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Λειτουργό κα Ισμήνη Μουλού  στο τηλ / fax : 2109766144 από τις 08:00-16:00, e-mail: info@keepea.gr  και στο επίσημο site www.keepea.gr.

 

 

 

Επιστροφή


20/11/2018 1:56:49 μμ