Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΔΗΦ ΑμεΑ- ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

8/6/2017


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ- ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
«ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ»
Πεντέλης 58, Τ.Κ. 151 26, Μαρούσι
Τηλ./fax: 210 80 23 572, 210 61 48 012
www.sikiarideio.gr , social@sikiarideio.gr


Μαρούσι: 07/06/2017
Αρ. Πρωτ:312

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα ανακοινώνει ότι δίνεται παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις  30/06/2017 ημέρα Παρασκευή  για την Πράξη «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ- ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002524 στο πλαίσιο του ¶ξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της φτώχειας και των Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π «Αττική 2014-2020».

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ