Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΚΔΗΦ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ" ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ

9/6/2017

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑμΕΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ           ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ                                        Ταχ. Δ/νση: B. Mελά 1,  15562 Χολαργός                             Τηλ. 210-6511432, 210-6518719                                     E-mail:kdhfspp@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.coveramea.gr

 

 

Χολαργός, 08 Ιουνίου 2017

                                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 241

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ» ανακοινώνει ότι δίνεται παράταση υποβολής αιτήσεων των δυνητικά ωφελουμένων έως τις 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:30 το μεσημέρι, για την Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για ¶τομα με Νοητική Υστέρηση: Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για ¶τομα με Νοητική Υστέρηση με κωδικό  ΟΠΣ (MIS) 5002074 στο πλαίσιο  του ¶ξονα Προτεραιότητας 9 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της  φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής), που συγχρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Ε. Π. Αττικής 2014-2020».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 158/19-05-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δυνητικά Ωφελουμένων.

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

 

 

 

Κων/νος – Πολυχρόνης Τίγκας

 

Πρόεδρος ΔΣ

 
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ