Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

24/7/2017ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ- ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ


«ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ»
 
Πεντέλης 58, Τ.Κ. 151 26, Μαρούσι
 
Τηλ./fax: 210 80 23 572, 210 61 48 012

www.sikiarideio.gr , social@sikiarideio.gr


Μαρούσι: 24/07/2017
Αρ. Πρωτ: 417

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα ανακοινώνει ότι δίνεται παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις  15/09/2017 ημέρα Παρασκευή για την Πράξη ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ- ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002524 στο πλαίσιο του ¶ξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της φτώχειας και των Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π «Αττική 2014-2020».

 

 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ