Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΔΗΦ ΑμεΑ "ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ" ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

13/9/2017

                                              ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ "ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ"

ΔΙΕΥ/ΣΗ: ΒΑΛΤΙΝΟΥ & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- ΑΓΡΙΝΙΟ Τ.Κ:30100                                

ΤΗΛ-FAX: 26410-59517

Ε-Mail: iliaxtidaagrinio@yahoo.gr                            

www.iliaxtida-agrinio.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» στο Αγρίνιο, με κωδικό ΟΠΣ: 5001965, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020, προκηρύσσει την πρόσληψη  ενός (1) Φυσίατρου ή Ορθοπεδικού ή Νευρολόγου ΠΕ & ενός (1) Εργοθεραπευτή ΤΕ, μερικής απασχόλησης, με σχέση Εργασίας Ορισμένου χρόνου (Σύμβαση Έργου).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.     Αίτηση από το γραφείο του ΚΔΗΦ Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».

2.     Βιογραφικό Σημείωμα.

3.     Αντίγραφο Σπουδών.

4.     Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

5.     Άριστη χρήση Η/Υ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.iliaxtida-agrinio.gr έως 19/9/2017.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, από 11/9/2017 έως 19/9/2017 & ώρες 10:00 έως 12:00 πμ..

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ