Ανακοινώσεις

3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

18/9/2017                  ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ
                  "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" 
                   ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ"
Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 24, Αθήνα

                                          Αθήνα, 15/9/2017

Ταχ. Κώδικας : 11527

                                           Αρ. Πρωτ.: 374

Τηλέφωνο : 210 7726814

 

Fax : 210 7799646

 

E-mail : fkp@otenet.gr

 

Ιστοσελίδα: http://www.anoixtiagalia.gr/

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Το σωματείο «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ - "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ"» ανακοινώνει ότι δίνεται 3η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των δυνητικά ωφελουμένων της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας “Ανοιχτή Αγκαλιά”» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002543, στο πλαίσιο του ¶ξονα Προτεραιότητας 9 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της  φτώχειας και διακρίσεων - Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής) του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», έως την Παρασκευή 22/09/2017.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 326/01-08-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

 

Για το σωματείο
«ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ - "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ"»
 
Γιολάντα Βλάχου
  Πρόεδρος Δ.Σ.

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ