Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

22/9/2017


                   ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"
Λεωφόρος Μαραθώνος 1, 19005 Νέα Μάκρη

                           Νέα Μάκρη, 22/09/2017

Τηλέφωνο : 22940 – 91206/96013/92306

Αρ. πρωτ.: 207                         

Fax : 22940 – 91407

 

E-mail : pammakar@ath.forthnet.gr  

 

Ιστοσελίδα: http://www.pammakaristos.gr

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 205/15-9-2017 Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δυνητικών ωφελούμενων της Πράξης «ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το παιδί η «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002641, στο πλαίσιο του ¶ξονα Προτεραιότητας 9 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της  φτώχειας και διακρίσεων - Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής) του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», ανακοινώνει ότι δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των δυνητικά ωφελουμένων για τον πρώτο περιοδικό κύκλο αξιολόγησης έως και την Παρασκευή 29/09/2017.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 205/15-9-2017 Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

 

Για το Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

 

Νικόλαος Ρούσσος
  Πρόεδρος Δ.Σ.

 

                                             Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή


20/11/2018 1:56:49 μμ