Ανακοινώσεις

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΔΗΦ ΑμεΑ "ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ" ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

26/9/2017


 
 "ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΔΙΕΥ/ΣΗ: ΒΑΛΤΙΝΟΥ & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- ΑΓΡΙΝΙΟ Τ.Κ:30100                                
 
ΤΗΛ-FAX: 26410-59517
Ε-Mail: iliaxtidaagrinio@yahoo.gr                            
 
www.iliaxtida-agrinio.gr

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» στο Αγρίνιο, με κωδικό ΟΠΣ: 5001965, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020, προκηρύσσει την πρόσληψη  ενός (1) Φυσίατρου ή Ορθοπεδικού ή Νευρολόγου ΠΕ & ενός (1) Εργοθεραπευτή ΤΕ, μερικής απασχόλησης, με σχέση Εργασίας Ορισμένου χρόνου (Σύμβαση Έργου).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.     Αίτηση από το γραφείο του ΚΔΗΦ Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».

2.     Βιογραφικό Σημείωμα.

3.     Αντίγραφο Σπουδών.

4.     Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

5.     Άριστη χρήση Η/Υ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, από 27/9/2017 έως 4/10/2017 & ώρες 12:00 έως 14:00 μμ..

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
                                      
                                           Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ