Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

25/9/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων Και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) ζητά υπάλληλο γραφείου – γραμματειακής υποστήριξης, για άμεση πρόσληψη και  4ώρη απασχόληση.


Απαιτούμενα προσόντα :
  • Απολυτήριο τίτλο Γενικού Λυκείου ή απολυτήριο σπουδών σε Ιδιωτικό ή Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, κατεύθυνσης οικονομικών ή κοινωνικών σπουδών
  • Να εργάζεται ή να έχει εργαστεί σε Φορέα (Σύλλογο- Σωματείο) ΑμεΑ

Προκειμένου για άνδρες υποψηφίους να έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις.


Επιπλέον προσόντα :
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης  β΄ κατηγορίας
  • Ξένη γλώσσα
  • Έτη προϋπηρεσίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ :

e-mail: posgamea@otenet.gr

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ