Ανακοινώσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

13/11/2017



Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του φοιτητή Βίκτωρα Βλάχου(Α.Μ. 36033) με επιβλέποντα καθηγητή τον κύριο Κυριάκο Δρίβα (Ph D , Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστημίου Πειραιώς) για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών του ΜΠΣ «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων» δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που ερευνά την προσβασιμότητα των ατόμων, που αντιμετωπίζουν περιορισμούς, στον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα. Η εργασία φέρει τον τίτλο «Οι προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού μέσω καινοτόμων πρακτικών για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στην Ελλάδα».

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η αποτύπωση της άποψης των ατόμων με αναπηρίες και ατόμων που αντιμετωπίζουν περιορισμούς ως προς ποια είναι η τάση και η πραγματικότητα προς την προσβασιμότητα στον τουριστικό κλάδο και ιδιαίτερα στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μπορεί ν΄απαντηθεί ανώνυμα από κάθε ενδιαφερόμενο και χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας.

Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να δείτε το "Ερωτηματολόγιο που ερευνά την προσβασιμότητα των ατόμων, που αντιμετωπίζουν περιορισμούς, στον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα":

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexDEk5rjerR8jyCAqyr2oHpWNH4q_D0AfCI-H5oyFX-LceIw/viewform

Επισημαίνουμε ότι η ερευνά θα παραμείνει ανοικτή για τους συμμετέχοντες μέχρι τις 27 Νοέμβριου 2017.

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ