Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ

29/1/2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
  

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ¨ Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων¨ (ΕΓΑΝΥ), ΝΠΙΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος <<Βόρειο Αιγαίο 2014-2020>> που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), για την πράξη <<Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας στη Χίο>> καλεί τους υποψήφιους να υποβάλλουν παρακάτω δικαιολογητικά:

1.      Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ωφελουμένου

2.      Αντίγραφο ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2016

3.      Αντίγραφο βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας εν ισχύ

4.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5.      Εάν ο κηδεμόνας είναι άνεργος, την κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ

6.      Εάν ο κηδεμόνας είναι ΑμΕΑ, πιστοποιητικό αναπηρίας του κηδεμόνα

7.      Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ)

     Τα λοιπά δικαιολογητικά θα συμπληρωθούν κατά την υποβολή της αίτησης στην διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. (ΟΔΟΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ, ΝΕΧΩΡΙ, ΧΙΟΣ Τηλ.: 22710-33324, φαξ 22710-33324, email: egany_chios@hotmail.com καθημερινά 09:00-13:00. 

Έναρξη αιτήσεων 1/2018

Για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος, ΚΩΣΤΑΛΟΥ ΑΝΝΑ

 

 

 

Με τη συμβολή της Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ