Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ- ΣΥΝΟΔΩΝ ΑμεΑ" ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

18/6/2018


Προσωρινός Πίνακας κατάξης και επιλογής ωφελουμένων της πράξης "Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα φροντιστών- συνoδών ΑμεΑ", που υλοποιεί η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος.
 
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τον προσωρινό πίνακα :
 
 
Προσωρινός Πίνακας

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ