Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ - "ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ" ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

5/12/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ»

Το Σωματείο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», στο πλαίσιο της υλοποίησης της έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» της Πράξης «Δράση: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» στο πλαίσιο του ¶ξονα Προτεραιότητας 5 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη), που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Ε.Π. Κρήτη     2014-20.

 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα άτομα με Νοητική Υστέρηση που κατοικούν στην πόλη του Ηρακλείου και την ευρύτερη περιοχή του.

 

Σημειώνεται ότι οι 25 θέσεις των δυνητικά ωφελουμένων θα καλυφθούν από αιτήσεις των δικαιούχων σύμφωνα με την βαθμολογική τους κατάταξη. 

Η παροχή των υπηρεσιών προβλέπεται να παρέχεται για 36 μήνες.

 

Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ανέρχεται στα 25 άτομα με ωράριο λειτουργίας 07:00’ - 15.00’. 

07:00’-08.45’ μεταφορά ωφελουμένων από το σπίτι τους στο Κέντρο

08.45’-13.00’ διημέρευση και ημερήσια φροντίδα και

13.00’-15.00’ μεταφορά ωφελουμένων από το Κέντρο στο σπίτι τους

 

Τονίζεται ότι οι ωφελούμενοι του Κέντρου δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη και δεν θα λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής τους στην Πράξη.

 

Το Κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής που θα περιλαμβάνουν την εκτίμηση αναγκών, αξιολόγηση, εκπόνηση εξατομικευμένου σχεδίου εκπαιδευτικών-θεραπευτικών παρεμβάσεων, εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής φροντίδας, και υποστήριξης του ατόμου καθώς και για τις οικογένειες τους.

 

Ειδικότερα:

·        Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του δικαιούχου.

·        Tην ημερήσια παραμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).

·        Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ και ειδικότερα (ενδεικτικά) :

-        προγράμματα κοινωνικοποίησης με στόχο την οριοθέτηση, την εφαρμογή κανόνων συμπεριφοράς και κοινωνικών δεξιοτήτων και ψυχολογικής στήριξης με στόχο την ενθάρρυνση και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.

-        θεραπεία μέσω των εικαστικών τεχνών (Art Therapy) βασιζόμενη στην χρήση των εικαστικών ως κύριο μέσο επικοινωνίας.

-        μουσικοθεραπεία εστιάζει στην δημιουργία και την εξελισσόμενη θεραπευτική σχέση μέσω της μουσικής και των ήχων.

-        Ειδικά προγράμματα μυοκινητικής ανάπτυξης

-        Εξωτερικά προγράμματα, εκδρομές, επισκέψεις κ.λ.π.

-        Προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων

-        Εργοθεραπεία, με στόχο την ενίσχυση της λεπτής και αδρής κινητικότητας

-        Ειδικά προγράμματα μαθησιακών εννοιών. (Ανάγνωση, γραφή, μαθηματικές έννοιες κλπ.)

-        Διάγνωση – συμβουλευτική (Πρόγραμμα Συμβουλευτικού Σταθμού).

-         

Περιλαμβάνονται θέματα κοινωνικής αγωγής, επικοινωνίας, κυκλοφοριακής αγωγής κλπ, με στόχο την αποτελεσματικότερη και πιο ομαλή κοινωνικοποίηση των εν λόγω ατόμων και ικανότητα ένταξης της στο κοινωνικό περιβάλλον.

 

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται σε καθημερινή βάση από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, αποσκοπώντας στην καλλιέργεια βασικών «κοινωνικών» δεξιοτήτων και εκμάθηση συμπεριφορών, οι οποίες δεν αποτελούν για τα συγκεκριμένα άτομα αυτονόητα στοιχεία της καθημερινής ζωής.

 

Για την εγγραφή υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ η οποία χορηγείται από το Κέντρο 
  • Πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν

 

Η τελική επιλογή γίνεται από την ειδική επιτροπή εξέτασης/ελέγχου των αιτήσεων και επιλογής των ωφελουμένων, η οποία ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου «ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία προκαθορίζονται από το παράρτημα ΙΙΙ της προκήρυξης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικότερα, η μοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, θεραπευτήρια / ΚΚΠΠ, κ.α.

40

 

 

1.

Τύπος πλαισίου διαμονής

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικογενειακού    τύπου    στεγαστικές    δομές    (ατομική/

10

 

 

 

 

 

 

 

οικογενειακή κατοικία, ΣΥΔ).

 

 

 

1.

Ασφαλιστική ικανότητα

 

 

Ανασφάλιστος/η

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασφαλισμένος/η

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ύψος

ατομικού

ή

 

Εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας *

20

 

 

 

 

 

 

 

οικογενειακού εισοδήματος

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ύπαρξη  άλλου  ΑμεΑ  στην  οικογένεια  (δεν  υπολογίζεται  ο

12

 

 

 

 

 

 

 

αιτούμενος)

 

 

 

3.

Οικογενειακή κατάσταση

 

 

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών

12

 

 

 

 

 

 

 

Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι  (άνω  των  δύο  εξαρτώμενων  μελών

8

 

 

 

 

 

 

 

εκτός του ωφελούμενου).

 

 

 

4. Εργασιακή κατάσταση του

 

¶νεργος/η

10

 

 

 

 

5

 

 

γονέα /νόμιμου κηδεμόνα

 

 

Εργαζόμενος/η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για το έτος 2014 ορίζεται σε 4.608 € για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά το 0,5 για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 0,3 για κάθε παιδί κα΄τω των 13 ετών. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

 

Από τη διαδικασία μοριοδότησης προκύπτει λίστα κατάταξης των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας. Επιλέγονται τα άτομα έως τη συμπλήρωση του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων. Η ανάρτηση των οριστικών πινάκων θα γίνει στην ιστοσελίδα του Σωματείου www.agiospiridon.gr

 

 

Η υποβολή Αίτησης από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή από το νόμιμο εκπρόσωπό του, συνοδεύεται από τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

 

1.  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερομένων (π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.

Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.

2.  Αντίγραφο ή εκτύπωση Ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2015, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.

3.  Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ.

4.  Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

5.  Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) είναι άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.

 

6.  Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ.

7.  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ).

8.  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου κηδεμόνα/ εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

α) δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη, και

β) δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη.

 

9.    Σε περίπτωση ωφελούμενου από ίδρυμα/θεραπευτήριο/ΚΚΠΠ, κ.α.: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

o       Σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου / νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος/θεραπευτηρίου/ΚΚΠΠ, κ.α. που να πιστοποιεί τη διαβίωση του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για την συμμετοχή του στην πράξη, θα προσκομίσει στο δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου και σχετική έκθεση/αξιολόγηση του ωφελούμενου από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος.

o       Συνοπτική έκθεση της επιστημονικής ομάδας για το βαθμό προσαρμογής του ατόμου στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση θα πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος συναινεί για τη συμμετοχή του στην πράξη.

 

Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης/θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ, κ.α. η αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών/εγγράφων των ανωτέρω σημείων 1, 2, 4 και 7 , δύναται να καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος, μετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09:00’ – 13:00’:

-        Στα γραφεία της Διοίκησης του «Κέντρου» στην πλατεία Παρασκευοπούλου στον Μασταμπά Ηρακλείου

-        Στον χώρο του «Κέντρου» στον Κρουσώνα

-        Είτε εναλλακτικά, μέσω courier ή ταχυδρομείου

 

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η ΤΡΙΤΗ 13 Δεκεμβρίου 2016 στις 02:00 μ.μ.

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε τηλεφωνικά να επικοινωνήσουν με το «Κέντρο» (2810 236987 & 6945 908721), είτε μέσω email (info@agiospiridon.gr), είτε στα γραφεία του «Κέντρου» (Πλατεία Παρασκευοπούλου, 713 05 Μασταμπάς, Ηράκλειο Κρήτης)

 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ