Ανακοινώσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 – 2006 ΜΕΤΡΟ 3.2. «ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ»

18/5/2008ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή με αριθμ πρωτ. 1640/14.05.2008 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά με σκοπό την επιλογή αναδόχου για Διεξαγωγή έρευνας κοινής γνώμης στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑμεΑ», Προϋπολογισμού 30.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ., στην Αθήνα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 236 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ στις 30/05/2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού από τα Γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. πληροφορίες: κα Σπυριδούλα Γεωργοπούλου τηλ. 210 9949837 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ΕΣΑμεΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Η διακήρυξη έρευνας κοινής γνώμης  http://www.esaea.gr/files/documents/diakiriksi_erevnas.doc

Επιστροφή


22/6/2018 3:46:57 μμ