Νομοθεσία/Πολιτική για τα ΑμεΑ

Υπογράφηκε η απόφαση για την αύξηση των Προνοιακών Επιδομάτων των Ατόμων με Αναπηρία για το διάστημα 2008 - 2011

2/6/2008

 

Μετά από επανειλημμένες πιέσεις που άσκησε η ΠΟΣΓΚΑμεΑ στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, συναντήσεις και έγγραφα στα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, υπογράφηκε στις 8 Μαΐου 2008, η απόφαση για την αύξηση των προνοιακών επιδομάτων των ατόμων με αναπηρία για τα έτη 2008 2011,
η οποία  προβλέπει:

 

  •  Αύξηση των επιδομάτων για τέσσερα χρόνια
  •  Αύξηση 8% κάθε χρόνο για όλα τα επιδόματα που στις 31/12/2007 ήταν κάτω από 300 ευρώ
  •  Αύξηση 10% κάθε χρόνο για τα επιδόματα της νοητικής καθυστέρησης (νοητικής  αναπηρίας σύμφωνα με τη νέα ορολογία)
  •  Αύξηση 7% κάθε χρόνο για τα επιδόματα που είναι πάνω από 500 ευρώ. Σε περίπτωση που το άθροισμα του ποσοστού αύξησης του πληθωρισμού και της αύξησης παραγωγικότητας της χώρας είναι πάνω από 7%, τότε στα επιδόματα αυτά θα χορηγείται και η διαφορά.

 

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ εκφράζει την ικανοποίησή της για την επίτευξη αυτής της τετραετούς συμφωνίας γιατί πιστεύει ότι κινείται προς μία θετική κατεύθυνση. Παρ` όλα αυτά δηλώνει ότι  τα επιδόματα εξακολουθούν να είναι σε επίπεδα που αδυνατούν να εξασφαλίσουν στοιχειωδώς  την διαβίωσή τους, ιδιαίτερα των ατόμων που η βαρύτητα της αναπηρίας τους αποκλείει παντελώς την άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος με αποτέλεσμα, τόσο αυτά, όσο και οι οικογένειές τους, που έχουν την επιμέλεια και φροντίδα τους, να ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ και οι φορείς μέλη της θα συνεχίσουν τον αγώνα για την διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρία, ειδικά για τα άτομα με βαριές νοητικές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, τα οποία μέχρι και σήμερα αποτελούν την πιο αδικημένη πληθυσμιακή ομάδα, ακόμη και μεταξύ των άλλων αναπηριών. 

Τα άτομα αυτά μπορεί να μην έχουν την δυνατότητα να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους ως πολίτες, είναι όμως χρέος της Πολιτείας να διασφαλίζονται οι δυνατότητες προκειμένου να πετύχουν κάτι τέτοιο οι ίδιοι ή οι εκπρόσωποί τους. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες πιστεύουμε ότι είναι δίκαιη και ως εκ τούτου επιβεβλημένη ή πλήρη εξίσωση των επιδομάτων αυτών των ατόμων με τα ανώτερα επιδόματα που δίνονται και μάλιστα υπό τον όρο, ότι αυτή η παροχή δεν θα διακόπτεται  αν το άτομο αυτό εργάζεται. Με το σκεπτικό ότι αφ` ενός μεν αυτά τα άτομα πρέπει να ενθαρρύνονται για εργασία, προκειμένου να αποϊδρυματοποιούνται και να ενσωματώνονται στην κοινωνία, αλλά αφ` ετέρου ουδέποτε πρόκειται να εξασφαλίσουν από την εργασία αυτή τον βιοπορισμό τους .

Είναι γεγονός ότι υπό τις παρούσες συνθήκες ακόμη και αν υπήρχε η δυνατότητα να ασκήσουν τα άτομα αυτά οποιαδήποτε βοηθητική εργασία,  έστω για ένα πρόσκαιρο χρονικό διάστημα  «επικρεμάται ως δαμόκλειος σπάθη» ο κίνδυνος άρσης του προνοιακού τους επιδόματος.

 

ΦΕΚ /Uploads/ProniakaEpidomata.pdf

Επιστροφή


18/5/2018 2:29:41 μμ