Ανακοινώσεις

Εγκύκλιος της Ε.Σ.Α.μεΑ. στους εκπροσώπους της στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας: Αναγκαία η τήρηση ενιαίας πολιτικής θέσης

11/6/2008

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ως ο αντιπροσωπευτικότερος φορέας του αναπηρικού κινήματος της χώρας και επίσημος Κοινωνικός Εταίρος της ελληνικής Πολιτείας, βάσει του άρθρου 1 του Ν.3106/2003 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 του Ν.3329/2005, έχει το δικαίωμα να διορίζει εκπροσώπους της στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, ώστε να διατυπώνονται ξεκάθαρα οι θέσεις του αναπηρικού κινήματος που άπτονται του συγκεκριμένου τομέα.


Κατόπιν μιας περιόδου πενταετούς θεσμικής εκπροσώπησης στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και μιας σειράς συναντήσεων με τους εκπροσώπους της σε αυτές την τελευταία περίοδο, η Συνομοσπονδία, διαπιστώνοντας την ανάγκη τήρησης μιας ενιαίας πολιτικής θέσης, απέστειλε σχετική εγκύκλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί το ζήτημα αυτό.

Η εγκύκλιος προβλέπει:
1. Υποχρεωτική παρουσία των εκπροσώπων στα Δ.Σ. των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.
2. Πλήρη ενημέρωση των αναπληρωτών εκπροσώπων από τους τακτικούς
3. Τακτικές επισκέψεις στους περιθαλπόμενους χρόνια πάσχοντες με στόχο την αντικειμενική προσέγγιση των προβλημάτων τους, την ανάγκη τους για επαφή και συνομιλία με ένα δικό τους άνθρωπο από το χώρο της αναπηρίας, και ταυτόχρονα τη εγρήγορση του προσωπικού των ιδρυμάτων.
4. Συμμετοχή όλων των εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) στο διευρυμένο περιφερειακό όργανο (Επιτροπή Συντονισμού) που συστήνει η Ε.Σ.Α.μεΑ., μετά από απόφαση της Ε.Γ., σε κάθε Περιφέρεια της χώρας όπου υπάρχουν Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.
5. Τήρηση αρχείου πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας στα οποία συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ, τα οποία κοινοποιούνται στην Ε.Σ.Α.μεΑ μαζί με τη μηνιαία έκθεση του εκπροσώπου της.

Είναι θεμελιώδης αρχή εκπροσώπησης να γνωρίζουν τα άτομα με αναπηρία που διαβιούν σε αυτά τα κέντρα ή εξυπηρετούνται από αυτά καθώς επίσης και οι οικογένειές τους αλλά και οι τοπικές κοινωνίες, ποιοι είναι οι εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος στα Δ.Σ. αυτών των μονάδων, προκειμένου να μπορούν να απευθυνθούν σε αυτούς για οποιοδήποτε λόγο αυτοί επιθυμούν. Υποχρέωση των εκπροσώπων μας είναι επικοινωνία με όλους, για όλα και πάντοτε με διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία. Η δημόσια κοινωνική φροντίδα και πρόνοια στη χώρα έχει ανάγκη από ασυμβίβαστους μαχητές, από ασυμβίβαστους υπερασπιστές του δημόσιου χαρακτήρα της. Οι πρώτοι εξ αυτών οφείλουν να είναι οι εκπρόσωποι της ΕΣΑμεΑ στα Δ.Σ. των μονάδων κοινωνικής φροντίδας.

Επιστροφή


22/6/2018 3:46:57 μμ