Ευρωπαϊκής Ενωσης

Το Δικαίωμα στην ισότιμη εκπαίδευση: Επιτακτική η ανάγκη να μειώσουμε την απόσταση ανάμεσα στις διεθνείς και τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις: Συνάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ ΑμεΑ με τον αρμόδιο Επίτροπο Jan Figel

10/6/2008

Η προώθηση της ισότιμης και πλήρους πρόσβασης των παιδιών με αναπηρία στην εκπαίδευση, ως μία από τις προτάσεις που θα συμπεριληφθούν στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Στρατηγική, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία Ιωάννη Βαρδακαστάνη και του αρμόδιου για θέματα παιδείας, κατάρτισης, πολιτισμού και νέα γενιάς Ευρωπαίου Επιτρόπου Ján Figel.

Ενόψει της υιοθέτησης της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα "Κοινωνικό Πακέτο" στα τέλη Ιουνίου, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται πρόταση για ευρεία νομοθεσία για την αναπηρία, ο Επίτροπος Figel υπογράμμισε τις σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης: "Στο πλαίσιο του επικείμενου ``Κοινωνικού Πακέτου`` που θα προταθεί, είναι η πρώτη φορά που θα συμπεριληφθούν εκτενώς τα προβλήματα και οι προτεραιότητες της εκπαίδευσης. Η πρόσβαση και η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι σημεία - κλειδιά».

Ο κ. Βαρδακαστάνης χαιρέτισε την αναγνώριση της σημασίας της εκπαίδευσης στην ευρωπαϊκή κοινωνική στρατηγική τονίζοντας ότι «η εκπαίδευση είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για τα παιδιά με αναπηρία. Η εκπαίδευση είναι προϋπόθεση για την είσοδο στην αγορά εργασίας και την άσκηση κάθε θεμελιώδους δικαιώματος στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή. Η έλλειψη εκπαίδευσης έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες για τις ζωές πλέον των 50 εκατομμυρίων Ευρωπαίων με αναπηρία».

Αναφερόμενος στο Άρθρο 24 για την Εκπαίδευση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, που σύντομα θα επικυρωθεί και θα εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Πρόεδρος του Φόρουμ δήλωσε: "Η Διεθνής Σύμβαση άλλαξε άρδην τα δεδομένα. Οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, πρέπει όμως να είναι εναρμονισμένες, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της εκπαίδευσης".

Με τη σειρά του, ο Επίτροπος Figel αναγνώρισε ότι πρέπει να γεφυρωθούν τα κενά ανάμεσα στις διεθνείς και τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για τα ζητήματα αυτά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Βαρδακαστάνης παρουσίασε επίσης στον Επίτροπο την πρόταση του Φόρουμ για μια επαρκή νομοθεσία για την αναπηρία, που θα καλύπτει και θα προστατεύει τα άτομα με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Για μια ακόμα φορά, τόνισε το μήνυμα που έστειλαν 1.364.984 πολίτες υπέρ της θέσπισης νομοθεσίας για την αναπηρία στο πλαίσιο της εκστρατείας "1million4disability" και εξήγησε την ανάγκη για μια οδηγία ανάλογη της μοναδικότητας και της πολυπλοκότητας της αναπηρίας.

Επιστροφή


19/4/2018 2:19:43 μμ