Ανακοινώσεις

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

16/6/2008


Ημερίδα με θέμα :
"Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ιδιαίτερα των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων

στους Φορείς του γονεϊκού κινήματος. Προβληματισμός και ανησυχία για το αύριο"


διοργανώνει  την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008 και ώρα 9 π.μ.-3 μ.μ. 

 


το Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΕΣΒΕ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος "Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων (ΑμεΑ)
Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν τα οφέλη που προέκυψαν για τους αναπήρους από
την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, οι ανησυχίες για το μέλλον όσον αφορά την κατάρτιση,
την απασχόληση και κυρίως την διαβίωση των αναπήρων.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΕΣΒΕ, όπισθεν Ανωτάτης Σχολής Πολέμου

 

Επιστροφή


22/6/2018 3:46:57 μμ