Νομοθεσία/Πολιτική για τα ΑμεΑ

Επίδομα μετακίνησης για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω στα κάτω άκρα

25/6/2008

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δ. Αβραμόπουλου, θα χορηγηθεί επίδομα μετακίνησης στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% στα  άνω και κάτω άκρα.

Το συγκεκριμένο επίδομα θα είναι μηνιαίο και θα ανέρχεται σε 165 ευρώ. Επιπλέον, δεν φορολογείται ούτε υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά και χορηγείται στους δικαιούχους προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησής τους.

Το επίδομα θα χορηγείται από τις αρμόδιες διευθύνσεις – τμήματα πρόνοιας των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της χώρας και ημερομηνία έναρξης είναι αυτή της κατάθεσης από το δικαιούχο της σχετικής αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ