Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2009

Επιστολή διαμαρτυρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. στους Υπουργούς Εσωτερικών και Απασχόλησης

14/7/2008

Το πλήρες κείμενο της επιστολής
http://www.esaea.gr/files/documents/Epistoli__07.08.doc

Επιστροφή


24/3/2017 4:06:44 μμ