Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2009

Επιστολή διαμαρτυρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. στους Υπουργούς Εσωτερικών και Απασχόλησης

14/7/2008

Το πλήρες κείμενο της επιστολής
http://www.esaea.gr/files/documents/Epistoli__07.08.doc

Επιστροφή


22/6/2018 3:46:57 μμ