Ανακοινώσεις

Οργανισμός Εργατικής Εστίας-Εγγραφή παιδιών με αναπηρία σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και ΚΔΑΠμεΑ

19/7/2008

Από  28/7/2008 έως και 12/8/2008 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις μητέρων με ανάπηρα παιδιά σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, σε Παιδικούς Σταθμούς, σε Κ.Δ.Α.Π. ( Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) και σε  Κ.Δ.Α.Π. - ΜΕ.Α. (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία) σύμφωνα με την υπ` αριθ. Πρωτ.  55024/03.07.2008 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο Πλαίσιο της Δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της Εργατικής Εστίας.
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Διανομής Αττικής και της  Περιφέρειας του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, τις εργάσιμες ώρες από 8 π.μ. – 2.30  μ.μ. ή στα στα τηλέφωνα 210 5286013, 210 5224311, 210 5286528 της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΕΕ
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα μπορείτε να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της ΕΣΑμεΑ 
http://www.esaea.gr/files/documents/Epistoli_simmetoxi.doc
 
http://www.esaea.gr/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=1469&MMN_position=20:20&thms=4&ns_news=1

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ