Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2009

Αρχικά σχόλια - προτάσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του κειμένου της προτεινόμενης Οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

29/8/2008

http://www.esaea.gr/files/documents/GT_28.08.08.doc

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ