Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2009

ΕΣΑμεΑ: Λύση εδώ και τώρα στον αποκλεισμό παιδιών από τα Κ.Δ.Α.Π.μεΑ. της χώρας

2/9/2008

Την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκειά της εξέφρασε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία με επιστολή της στους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλο, Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κα Φ. Πάλλη – Πετραλιά για τον αποκλεισμό ενός μεγάλου αριθμού παιδιών με αναπηρία από τα Κ.Δ.Α.Π.μεΑ. της χώρας, γεγονός το οποίο θέτει σε ιδιαίτερα επισφαλή θέση τον ίδιο το θεσμό των Κ.Δ.Α.Π.

Η Συνομοσπονδία είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου εγγράφως, επισημαίνοντας ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που συμπεριλαμβάνονταν στην υπʼ αριθ. πρωτ. 55024/03.07.2008 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο Πλαίσιο της Δράσης ʽΕναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», θα είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του αριθμού των ωφελουμένων, φόβοι που επιβεβαιώθηκαν περίτρανα, αφού σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα της εν λόγω Πρόσκλησης, από τις 1033 θέσεις προς κάλυψη, μόνο οι 189 τελικώς καλύπτονται.

Η Ε.Σ.ΑμεΑ ζητεί την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Υπουργών, εδώ και τώρα, προκειμένου να επιλυθεί το συντομότερο δυνατό αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υποβάλλει τα άτομα με αναπηρία σε έναν άνευ προηγουμένου κοινωνικό αποκλεισμό, την κάλυψη της δαπάνης από εθνικούς πόρους προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των παιδιών με αναπηρία στα Κ.Δ.Α.Π.μεΑ. της χώρας με παράλληλη έκδοση ανακοίνωσης ώστε να αποσαφηνιστεί το ζήτημα αυτό, καθώς και την έγκριση όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, οι οποίες αν και παραλήφθηκαν από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, τελικώς δεν καταχωρήθηκαν στο μηχανογραφικό του σύστημα.

Η Συνομοσπονδία δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση την παύση της λειτουργίας ενός θεσμού για τη δημιουργία του οποίου κατέβαλε μεγάλο κόπο. Η Συνομοσπονδία δεν θα επιτρέψει τη παύση της λειτουργίας ούτε ενός Κ.Δ.Α.Π.μεΑ., αλλά ούτε και τη μη συμμετοχή έστω κι ενός παιδιού με αναπηρία σε αυτά, όταν μάλιστα ένας από τους κύριους στόχους της είναι η αναβάθμιση και περαιτέρω επέκταση αυτού του θεσμού.

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ