Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

27 Μαΐου 2024

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ


ΠΡΟΣ:    Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, κα Σοφία Ζαχαράκη

Κοιν.:       (σχετ.: πίνακας αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Θέματα προς συζήτηση ενόψει της αυριανής προγραμματισμένης συνάντησης με την ΠΟΣΓΚΑμεΑ» 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), αποτελεί, όπως γνωρίζετε, το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος, που εκπροσωπεί τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων τους στην ελληνική επικράτεια, και έχει ως αποστολή της την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων τους.

Ενόψει της συνάντησης που η Ομοσπονδία έχει μαζί σας, την Τρίτη, 28 Μαΐου, όπως και της τηλεδιάσκεψης που θα προηγηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών (από το Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο., τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, την Ομοσπονδία κ.ά.) στην οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος, μέρος του οποίου απευθύνεται στα άτομα με αναπηρία, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ σας παραθέτει ενδεικτικά τα εξής θέματα για συζήτηση:

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για Άτομα με Αναπηρίες – Κ.Π. ΑμεΑ (μέρος του ευρύτερου Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος)

§  Επίσπευση υπογραφής της απόφασης ανάθεσης οργάνωσης και υλοποίησης του Κ.Π. ΑμεΑ, σε ακολουθία της απόφασης που εκδόθηκε, στα μέσα Μαΐου, για τους Δήμους που συμμετέχουν στο Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα, προκειμένου να επιτευχθεί έγκαιρη ενημερότητα για τις νομικές δεσμεύσεις της Ομοσπονδίας, να δρομολογηθούν εγκαίρως οι προσκλήσεις συμμετοχής ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα και να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια για τη βέλτιστη προετοιμασία και υλοποίησή του, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Δήμους.

§  Έγκαιρη διασφάλιση πιστώσεων, ανταποκρινόμενων στις προγραμματικές και τις πραγματικές απαιτήσεις του Κ.Π. ΑμεΑ και έγκαιρη ολοκλήρωση των κατά περίπτωση εκταμιεύσεων για τη σκοπούμενη επιτευξιμότητα υλοποίησης του Κ.Π. ΑμεΑ τόσο από την πλευρά της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, όσο και των Δήμων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

§  Απαραίτητη και έγκαιρη πληροφόρηση από τις Δημοτικές Αρχές αναφορικά με τα ακόλουθα:

- Απόφαση συμμετοχής στο Πρόγραμμα,

- Πλήθος κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία που θα φιλοξενηθούν στους κατασκηνωτικούς χώρους της περιοχής αρμοδιότητάς τους, με βάση τις πραγματικές δυνατότητες (συνολικά και ανά περίοδο φιλοξενίας),

- Πλήθος κατασκηνωτικών περιόδων που μπορούν να εξυπηρετήσουν ωφελούμενους/ες με αναπηρία και χρονικός προγραμματισμός, 

προκειμένου να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την εκκίνηση ρεαλιστικών σχεδιασμών και οργανωτικών ενεργειών εκ μέρους της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

§  Ετοιμότητα κατασκηνωτικών χώρων των Δήμων που συμμετέχουν στο Κ.Π. ΑμεΑ και Μηχανισμός Επιθεωρήσεων, Ελέγχου και έγκαιρης Επικύρωσης των απαραίτητων προδιαγραφών και της καταλληλότητας των συνθηκών για τη φιλοξενία κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία, προκειμένου να διασφαλιστεί το αναγκαίο επίπεδο εγγυήσεων για την ασφαλή και αξιοπρεπή διαμονή των φιλοξενούμενων κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία και του συνοδευτικού προσωπικού στις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος.

§  Έγκαιρος ορισμός της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.

§  Εξασφάλιση της έγκαιρης και επαρκούς στελέχωσης των κατασκηνώσεων, με το σύνολο των αναγκαίων ειδικοτήτων προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης ιατρονοσηλευτικής κάλυψης στις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος.  

Ζητήματα του πεδίου της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία

Εξέλιξη ενεργειών Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο ή/και συναρμόδιων Υπουργείων σε ό,τι αφορά τα κάτωθι:

§  καταβολή αποζημιώσεων στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους στα δικαιούχα – ωφελούμενα άτομα με αναπηρία που έχουν υπερβεί τα 22 έτη ηλικίας για τα προγράμματα της περιόδου 2023-2024, και ενέργειες για τη διασφάλιση της δυνατότητας λήψης υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης από τα άτομα με αναπηρία, άνω των 22 ετών, στα προγράμματα του κύκλου της επόμενης χρονιάς (2024-2025)

§  επέκταση της διάρκειας ισχύος της απόφασης για τη διαδικασία χορήγησης της αποζημίωσης των Κ.Δ.-Η.Φ. που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία, μέσω της υπογραφής συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Κ.Υ.Α. αριθμ.Δ12γ/ΓΠ49481/16.05.2023, Φ.Ε.Κ. 3290 Β’) η ισχύς της οποίας εξέπνευσε στο τέλος του 2023, και μεταφορά των προβλεπόμενων πιστώσεων από το Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ούτως ώστε να καταστεί επιτεύξιμη και να δρομολογηθεί η αποζημίωση των συμβεβλημένων Κ.Δ.-Η.Φ. για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους

§  εξειδίκευση δευτερογενούς ρυθμιστικού πλαισίου για την απόδοση των νοσηλίων – τροφείων αναφορικά με τα ανασφάλιστα άτομα με αναπηρία που διαβιούν σε Σ.Υ.Δ. στους δικαιούχους φορείς κοινωνικής φροντίδας

§  επεξεργασία του πλαισίου θεσμοθέτησης των δομών/υπηρεσιών βραχείας φιλοξενίας και παραμονής παιδιών και ατόμων με αναπηρία, για την ουσιαστική υποστήριξη των οικογενειών τους σε έκτακτες και περιστασιακές ανάγκες

§  εξειδίκευση και θέση σε εφαρμογή του θεσμοθετημένου Πιλοτικού Προγράμματος για την Πρώιμη Παρέμβαση (άρθρα 51 & 52 ν.4997/2022)

§  προθέσεις ή/και ενέργειες στην κατεύθυνση της στήριξης του πλέγματος των δομών ενταξιακού χαρακτήρα και κοινωνικής υποστήριξης των ατόμων με βαριές αναπηρίες στην κοινότητα (Σ.Υ.Δ., ΚΔΑΠ ΑμεΑ, Κ.Δ.-Η.Φ κ.τ.ό), και της διασφάλισης της εύρυθμης και βιώσιμης λειτουργίας τους, περιλαμβανομένης και της επαναδιαπραγμάτευσης του ύψους των αποζημιώσεων (δικαιούμενα νοσήλια - τροφεία, μοναδιαία κόστη παροχής υπηρεσιών, αξίες τοποθέτησης κ.τ.ό), όπως αντιστοιχούν στις υπηρεσίες του κατά περίπτωση πλαισίου ένταξης, ή/και στη βαρύτητα και το ηλικιακό εύρος των κατηγοριών αναπηρίας που εξυπηρετούν

§  στοχοθετήσεις ή/και ενέργειες για την περιφρούρηση του θεσμού της υποστηριζόμενης διαβίωσης, καθώς και την ενδυνάμωσή του, από τη στιγμή που αναγνωρίζεται μεν ως η πιο αξιόπιστη απάντηση για την αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα, την αποϊδρυματοποίηση και την πρόληψη του ιδρυματισμού, η επέκτασή του δε φαίνεται να προσκρούει πλέον σε εμπόδια εκπορευόμενα από διατυπώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, από κοινωνικούς, οικονομικούς, γραφειοκρατικούς κ.α. λόγους 

§  προθέσεις ή/και ενέργειες για την επικαιροποίηση ή/και την εκπόνηση ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών για τη λειτουργία Οικοτροφείων, ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή/και την ενίσχυση του μεγέθους των θεσπισμένων νοσηλίων – τροφείων για τις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να ανέλθει τουλάχιστον στο ύψος του νοσηλίου της Α’ θέσης ιδιωτικών κλινικών

§  προθέσεις ή/και ενέργειες για την έναρξη διαλόγου μεταξύ ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ΕΣΑμεΑ και συναρμόδιων Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο. και Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών για την εισαγωγή θεσμικού πλαισίου και προδιαγραφών για τα εργαστήρια προστατευόμενης παραγωγικής εργασίας ατόμων με αναπηρία.

 

Κυρία Υπουργέ,

Αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά πεδία πολιτικής που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο. και κατ’ επέκταση τον πολυδιάστατο και πολύπλοκο χαρακτήρα του έργου του, διατηρούμε την πεποίθηση ότι στην προστασία, με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές, μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες του πληθυσμού με αυξημένη ευαλωτότητα, όπως είναι τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τα μέλη των οικογενειών τους, αποδίδεται βαρύτητα στις προτεραιότητες του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου. 

Η αναφορά των θεμάτων που περιλαμβάνονται στο παρόν, όπως προαναφέρθηκε, είναι ενδεικτική, και για την επίλυσή τους προσδοκούμε σε ουσιαστική επικοινωνία και στενή συνεργασία με εσάς, τους/τις συνεργάτες σας και τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου


Πίνακας αποδεκτών:

Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Πρόδρομος Πύρρος

Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, κα Μαρίνα Στέφου

Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης

Πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ    

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset