Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

1 Ιουνίου 2023

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΔΗΦ ΑμεΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ


ΠΡΟΣ:    Διοικήτρια Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Καρποδίνη

Κοιν.:       (σχετ: πίνακας αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητά την επίσπευση των ενεργειών για τη μετάβαση στη διαδικασία χορήγησης αποζημίωσης των Κ.Δ-Η.Φ. που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία, μέσω της συμβασιοποιήσής τους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»  


Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), όπως γνωρίζετε, αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος, που εκπροσωπεί τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων τους στην ελληνική επικράτεια, και έχει ως αποστολή της την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων τους.

Με το παρόν έγγραφό της, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ επανέρχεται στο μείζον ζήτημα της εκκίνησης των διαδικασιών για την εν πολλοίς προσδοκώμενη συμβασιοποίηση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των Κ.Δ.-Η.Φ. που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία, το οποίο εκκρεμεί από συστάσεως του Οργανισμού, με όποιες δυσμενείς προεκτάσεις αυτό συνεπάγεται τόσο για τις οικογένειες των ωφελούμενων στα προγράμματα των Κέντρων, όσο και για τους ίδιους τους φορείς λειτουργίας τους.

Ζήτημα, το οποίο ύστερα και από πολυετείς και επανειλημμένες πιέσεις, προσπάθειες και προτάσεις της Ομοσπονδίας, πρόσφατα διευθετήθηκε με τον προσφορότερο τρόπο για όλες τις εμπλεκόμενες και επηρεαζόμενες πλευρές, κατόπιν επαναπλαισίωσης των προδιαγραφών των Κ.Δ.-Η.Φ. σε πνεύμα συμβατό με τους κοινωνικο-ενταξιακούς σκοπούς που υπηρετούν, που με τη σειρά της οδήγησε στην επακόλουθη ΚΥΑ Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας (αριθμ. Δ12γ/ΓΠ49481/16.05.2023, Φ.Ε.Κ. 3290/τ.Β’/18.05.2023), η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χρηματοδότησης για το 2023 των Κ.Δ.-Η.Φ. που θα συμβάλλονται με τον Οργανισμό, μέσω καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης, με πιστώσεις που θα μεταβιβάζονται σε αυτόν από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σύμφωνα δε με τις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 8) της οικείας απόφασης, η ισχύς της άρχεται από τη δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ. και παρέρχεται στο τέλος του τρέχοντος έτους.  

Την έκβαση αυτή, στην οποία η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, σε άμεση συνεργασία με τα πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη της και με την αμέριστη υποστήριξη της ΕΣΑμεΑ, ενεργά συνδράμαμε και στηρίξαμε απόλυτα, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε επαρκείς και ποιοτικές υπηρεσίες στην κοινότητα, υποδεχθήκαμε με ανακούφιση, αναλογιζόμενοι/ες και τις ατελεύτητες καθυστερήσεις και τα προσκόμματα που μέχρι τούδε παρεμβλήθηκαν στη διευθέτηση του φλέγοντος αυτού ζητήματος για την ελληνική αναπηρική οικογένεια.

Στο τρέχον στάδιο που διανύουμε, ωστόσο, δεν μπορεί να αποσιωπηθεί η ανησυχία που αναπόφευκτα επανέρχεται στο προσκήνιο, από τη στιγμή που διαπιστώνουμε πως από την υπογραφή της πολυαναμενόμενης απόφασης και μέχρι σήμερα, παρά τα περί του αντιθέτου προσδοκώμενα, η θέση σε εφαρμογή των νέων διατάξεων φαίνεται να μην διαγράφει την ελάχιστη τροχιά υλοποίησης. Απεναντίας, απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε ενημέρωση από την πλευρά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις ενέργειες που πρέπει να δρομολογηθούν από τους φορείς λειτουργίας Κ.Δ.-Η.Φ. προκειμένου να συμβληθούν με τον Οργανισμό, όπως και για τον προγραμματισμό των αρμόδιων υπηρεσιών του τελευταίου στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Όπως αντιλαμβάνεστε, έχοντας μετρήσει ήδη πολυάριθμα έτη αναμονής και καταβολής δυνάμεων για την εξεύρεση λύσης στο ακανθώδες αυτό ζητούμενο, η όποια ελάχιστη πιθανότητα επανεμφάνισης αργόσυρτης πορείας και περαιτέρω καθυστερήσεων, εν προκειμένω, στην παραγωγή των κατευθύνσεων που απαιτούνται για τη μετάβαση στη συμβασιοποίηση των Κ.Δ.-Η.Φ. με τον Οργανισμό, θα απαξιώσει, με τον κίνδυνο να ακυρώσει, μια ουσιώδη και ευρείας συναίνεσης απαντητική οδό για την προώθηση των δικαιωμάτων και της ευημερίας των ατόμων με αναπηρία, όπως και την προσπάθεια που προηγήθηκε για τη θετική της κατάληξη από τις πλευρές που γόνιμα συλλειτούργησαν, με πλήρη συναίσθηση της αναγκαιότητάς της.

Μπροστά στο απευκταίο μεν, υπαρκτό δε αυτό ενδεχόμενο, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ θεωρεί επιβεβλημένη την άμεση εκκίνηση των σχετικών διαδικασιών, και υπογραμμίζει ταυτόχρονα την ανάγκη, οι μεταβατικές διαδικασίες που απαιτούνται μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση των συμβάσεων για τα Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να διαγράψουν ταχεία και εξίσου πρόσφορη πορεία, περιλαμβανομένων των διασφαλίσεων για την απρόσκοπτη συνέχεια των αποζημιώσεων των φορέων λειτουργίας τους, οι οποίοι παρέχουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους προς τους/τις ωφελούμενους/ες με αναπηρία των προγραμμάτων τους, και που στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν προγενέστερα συμβληθεί με τον Οργανισμό.  

Τούτων δοθέντων, ζητάμε την προτεραιοποίηση του θέματος και τη μεσολάβησή σας ώστε τα αρμόδια εμπλεκόμενα μέρη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να πράξουν άμεσα κινητοποιούμενα τα δέοντα για:

- την άμεση ενεργοποίηση και ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υπογραφή των νέων συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που λειτουργούν Κ.Δ.-Η.Φ. και την άμεση επεξεργασία και παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών τόσο προς τις υπηρεσίες και τα διοικητικά κλιμάκια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όσο και προς τους φορείς λειτουργίας των Κέντρων αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν προκειμένου να περατωθεί απρόσκοπτα και εντός σαφούς ορίζοντα η διαδικασία συμβασιοποίησής τους με τον Οργανισμό, παράλληλα με

- τη διασφάλιση του αναγκαίου και οφειλόμενου από την Πολιτεία επιπέδου κοινωνικής προστασίας των ατόμων με αναπηρία που παρακολουθούν προγράμματα σε Κ.Δ.-Η.Φ., τα οποία θα συμβληθούν για πρώτη φορά με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός του έτους, μέσω της διασφάλισης της αδιάλειπτης αποζημίωσής τους για το διάστημα που ενδεχομένως παρεισφρήσει μέχρι την ολοκλήρωση της σύναψης της συμβατικής τους σχέσης με τον Οργανισμό.

Κυρία Διοικήτρια,

Η επίτευξη της καθ’ όλα ευπρόσδεκτης μετάβασης στη συμβασιοποίηση των Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δημιουργεί αισθήματα ανακούφισης και αισιοδοξίας στους γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, αναφορικά με την προοπτική διασφάλισης της εύρυθμης και βιώσιμης λειτουργίας των Κέντρων αυτών, κατ’ επέκταση της συνέχειας των πολύτιμων υπηρεσιών τους, αλλά και της ενδυνάμωσης και της διεύρυνσής τους προς όφελος των αποδεκτών τους με αναπηρία, όπως και αισθήματα ενίσχυσης της εμπιστοσύνης για τον εγγυητικό ρόλο της Πολιτείας στην ίδια κατεύθυνση.

Παράλληλα, αποτελεί ορόσημο στην προσπάθεια εξεύρεσης μιας επαρκούς, ασφαλούς και με ορίζοντα λύσης, αλλά και συμπεριληπτικής όλων των φορέων που λειτουργούν Κ.Δ.-Η.Φ., που κατά κύριο λόγο και απαντώντας στο ελλειμματικό μοντέλο κρατικής κοινωνικής προστασίας, ιδρύθηκαν και λειτουργούν από γονεϊκούς συλλόγους ατόμων με αναπηρία, παρέχοντας υπηρεσίες απόλυτα συμβατές με το πνεύμα της υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και διαβίωσης στην κοινότητα των ατόμων με αναπηρίες, όπως η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων αυτών (ν.4074/2012) ορίζει.  

Μπροστά στις θετικές προεκτάσεις που οι πρόσφατες εξελίξεις σε αυτό το πεδίο σηματοδοτούν για τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τις οικογένειές μας, διατηρούμε την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε με προσοχή, έγκαιρα και θετικά στο αίτημά μας.

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου


  

Πίνακας αποδεκτών

Υπουργός Υγείας, κα Α.Κοτανίδου

Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Π.Παπαρρηγοπούλου

Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κ.Ι.Κωτσιόπουλος

Μέλη Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αυτοτελής Διεύθυνση Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)

Πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset