Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Στην πράξη, εντούτοις, οι μεγαλύτερες προκλήσεις για να απολαύσουν τα παιδιά με αναπηρία το δικαιωματικό τους κεκτημένο, από τις Συμβάσεις και τη νομοθεσία, ισότιμα με τα υπόλοιπα παιδιά - στην αξιοπρεπή διαβίωση, την υγεία, την εκπαίδευση, τη συμμετοχή, την κοινωνική ένταξη, την προστασία από κακοποίηση και ιδρυματισμό κ.α. - βρίσκονται ακόμη μπροστά μας. Σε πολλές εκφάνσεις της ζωής τους, συνεχίζουν να διαχωρίζονται από τους/τις συνομήλικούς/ές τους, θεσμικά και ουσιαστικά, με κριτήριο τ&

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΖΗΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Ομοσπονδία μας επί μακρόν υπογραμμίζει, σε όλους τους τόνους, ότι ο ανεπαρκής αριθμός των δημόσιων οδοντιατρικών μονάδων φροντίδας και περίθαλψης για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες συνεπάγεται, δυστυχώς, πολύμηνη έως απαγορευτική αναμονή για την εξυπηρέτηση περιστατικών, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί χορήγηση γενικής ή περιοχικής αναισθησίας ή μέθης. Αναπόφευκτα, η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με την συνήθως επείγουσα &a

ΞΕΚΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ.Δ.-Η.Φ.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ: ΔΑ2Β/611/24.10.2023 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με θέμα: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας από Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.-Η.Φ.)», καλούνται από σήμερα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς που λειτουργούν Κ.Δ.Η.Φ., είτε είναι ήδη συμβεβλημένοι, είτε επιθυμούν να συμβληθούν με τον Οργανισμό για πρώτη φορά, για την υποβολή φυσικού αρχείου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη σύ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Στη συνάντηση, που διενεργήθηκε σε θετικό κλίμα, αναπτύχθηκαν από την αντιπροσωπεία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητήματα που επηρεάζουν την ελληνική αναπηρική οικογένεια, μέρος των οποίων είχαν τεθεί υπόψη της Υπουργού με το από 29/08/2023 έγγραφο της Ομοσπονδίας, και ζητήθηκε πληροφόρηση για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να προβεί επ’ αυτών και δεσμεύσεις από την Υπουργό για την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για τη διαχείρισή τους.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με το παρόν έγγραφο, και με αφορμή μια ακόμη διαμαρτυρία για συναφές θέμα που περιήλθε σήμερα σε γνώση της Ομοσπονδίας μας από την πλευρά πατρός μαθητή με αναπηρία που φοιτά στο Ειδικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, είμαστε αναγκασμένοι/ες να επανέλθουμε στο ζητούμενο, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως, ανεξαρτήτως αιτιάσεων, τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο πεδίο, που σκοπεί στην αντιστάθμιση των συνθηκών που δυσχεραίνουν τη φοίτηση του μαθητικού πληθυσμού με ανα&am

ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΑΤΗ Η ΕΛΛΙΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΗΜΙΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗ

Αναγκαιότητα, όμως, που προφανώς δεν είναι εφικτό ούτε αποδεκτό να αντιμετωπίζεται με προσχηματικούς λόγους περί ένταξης των μαθητών/τριών με αναπηρία στο σχολικό γίγνεσθαι, προκειμένου να δοθεί ‘άλλοθι’ στα ημίμετρα των χρονικών συντμήσεων για την παροχή Παράλληλης Στήριξης και των περικοπών στους έμψυχους συντελεστές που την πλαισιώνουν, όπως, δυστυχώς, και τη φετινή χρονιά διαπιστώνεται.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Τρεις και πλέον μήνες μετά και με τα χρονικά περιθώρια πλέον να συρρικνώνονται, από τη στιγμή που η ισχύς της ανωτέρω απόφασης εκπνέει στο τέλος του έτους, είμαστε αναγκασμένοι/ες να επανέλθουμε στο ζητούμενο, διαπιστώνοντας την ανυπαρξία οποιασδήποτε ανταπόκρισης από την πλευρά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο εύλογο αίτημά μας, ούτε καν στο επίπεδο των «παραδοσιακά» θετικών διαβεβαιώσεων για την εξέτασή του ή/και την έγκαιρη ανάληψη ενεργειών για τη διευθέτησή του. Η δικαιολογημένη ανησυχία που μ&am

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΣΓΚΑμεΑ & ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Με την εμπεδωμένη, δυστυχώς, αυτή πραγματικότητα, στο κατώφλι της σχολικής χρονιάς 2023 - 2024, παραμένει έκδηλη η ανησυχία μας για το κατά πόσο η έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους θα ταυτιστεί για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες, με και χωρίς αναπηρία, όμοια δε αγωνία, την οποία απολύτως συμμεριζόμαστε, μας μεταφέρεται και από την επικοινωνία μας με συλλόγους γονέων ειδικών σχολείων και γονείς και κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία ανά την χώρα.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΣΓΚΑμεΑ & ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Σε ό,τι ειδικότερα αφορά το πεδίο / θεσμό της υποστηριζόμενης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες στην κοινότητα, προκειμένου να αποτραπεί ο ιδρυματισμός, να εξαλειφθεί η ανάγκη ιδρυματικής φροντίδας και να τελεσφορήσει πρόσφορα η σκοπούμενη εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Αποϊδρυματοποίηση, η ενίσχυση του προνοιακού χάρτη στη χώρα με τη διεύρυνση των Σ.Υ.Δ. δέον είναι να υποστηριχθεί περαιτέρω, με παρεμβάσεις ή/και τροποποιήσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο, στο υφιστάμ&am

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 50+ ΕΩΣ 60 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2023

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΠΟΣΓΚΑμεΑ)

προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες
οι οποίοι/ες έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος ηλικίας,
η δε ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 60ο έτος,
για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2023,

αποκλειστικά για τον κατασκηνωτικό χώρο και την κατασκηνωτική περίοδο που ακολουθεί:

RSS
12345678910 Last

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset