Menu

Δελτία Τύπου

Δελτία Τύπου

29 Μαΐου 2024

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 28/05/2024 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

«Συνάντηση ΠΟΣΓΚΑμεΑ με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, στις 28/05/2024»

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Μείζονα ζητήματα που επηρεάζουν και αφορούν τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τις οικογένειές τους, τις δομές κοινωνικών υπηρεσιών, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που υπηρετούν τις ανάγκες τους, όπως και τον ζωτικής σημασίας κατασκηνωτικό θεσμό για τα άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν πολλαπλώς μέχρι σήμερα επισημανθεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), επαναφέρθηκαν, χθες, 28/05/2024, σε προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Σοφίας Ζαχαράκη και αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας.

Στη συνάντηση, που διενεργήθηκε σε θετικό κλίμα, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο,  κ.Ι.Μοσχολιό και τον Οργανωτικό Γραμματέα, κ.Ι.Λυμβαίο. Από πλευράς Υπουργείου, πέραν της Υπουργού κ.Ζαχαράκη, παρευρέθηκε η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, κα Μαρίνα Στέφου, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ.Πρόδρομος Πύρρος, καθώς και ο Διευθυντής του γραφείου της Υπουργού, κ. Κωνσταντίνος Γιαννικόπουλος.

Ως σημαντικότερα, μεταξύ άλλων, εξερχόμενα της συζήτησης, σύμφωνα με τις αναφορές της Υπουργού ΚΟΙ.Σ.Ο. και των συνεργατών της, σημειώνονται τα εξής:

§ μετά από ενέργειες της Υπουργού ΚΟΙ.Σ.Ο., ξεπεράστηκαν κάποιες αγκυλώσεις που προέκυψαν αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών και την αποζημίωση δομών ΚΔΑΠ ΑμεΑ για άτομα με αναπηρία από 22 ετών και άνω και δόθηκε στην αντιπροσωπεία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ η ρητή διαβεβαίωση της Υπουργού ότι ξεκινούν άμεσα οι χρηματοροές για την εξόφληση των ΚΔΑΠ ΑμεΑ έναντι των παρεχόμενων υπηρεσιών τους στα δικαιούχα – ωφελούμενα άτομα με αναπηρία που έχουν υπερβεί τα 22 έτη ηλικίας για τα προγράμματα της περιόδου 2023 - 2024, με την πρόβλεψη δε, εντός 15νθήμερου, να ολοκληρωθεί η καταβολή των αποζημιώσεών τους για το σύνολο των δουλευμένων τους,

§ η Υπουργός, και οι δύο Γενικοί Γραμματείς, δεσμεύτηκαν και διαβεβαίωσαν κατηγορηματικά ότι τα άτομα με αναπηρία, άνω των 22 ετών, θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες Δημιουργικής Απασχόλησης στην επικείμενη πρόσκληση για τα προγράμματα και τους/τις δικαιούχους του κύκλου της χρονιάς 2024 – 2025, κατ’ επέκταση θα συνεχίσουν και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ να αποζημιώνονται για τα συμμετέχοντα στα προγράμματά τους άτομα με αναπηρίες που η ηλικία τους είναι από 22 και άνω ετών,

§ την τελική ευθεία διανύει το στάδιο της υπογραφής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την επικαιροποίηση της ισχύος της διαδικασίας χορήγησης της αποζημίωσης του συνόλου των συμβεβλημένων Κ.Δ.-Η.Φ. με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.η έκδοση της οποίας, εντός των επόμενων ημερών, κατ’ εκτίμηση τόσο της Υπουργού όσο και των συνεργατών της, θα επιτρέψει, με τη σειρά της, την ταχεία δρομολόγηση της αποζημίωσης των Κέντρων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Οργανισμό, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους,

§ έχει περατωθεί η εξειδίκευση του δευτερογενούς ρυθμιστικού πλαισίου που απαιτείται, ούτως ώστε, με την έκδοσή του, σε άμεσο χρόνο, να καταστεί επιτεύξιμη η απόδοση των νοσηλίων – τροφείων αναφορικά με τα ανασφάλιστα άτομα με αναπηρία που διαβιούν σε Σ.Υ.Δ. στους δικαιούχους φορείς κοινωνικής φροντίδας,

§ σε τροχιά επεξεργασίας από τις υπηρεσίες του Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο. βρίσκεται το πλαίσιο θεσμοθέτησης των δομών/υπηρεσιών βραχείας φιλοξενίας και παραμονής παιδιών και ατόμων με αναπηρία, για την υποστήριξη των οικογενειών τους σε έκτακτες και περιστασιακές ανάγκες,

§ τόσο η εξειδίκευση του θεσμοθετημένου Πιλοτικού Προγράμματος για την Πρώιμη Παρέμβαση, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή, όσο και η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις Σ.Υ.Δ. και οι μέριμνες για την επέκτασή τους, εντάσσονται στο πλάνο των προτεραιοτήτων του Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο. και τελούν υπό επεξεργασία, περιλαμβάνονται δε, ως διακριτές δράσεις, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, και στο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2024 - 2030

§ τυγχάνει ήδη προσοχής και επεξεργασίας από το Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο. το μείζον ζήτημα της στήριξης της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ατόμων με βαριές αναπηρίες που διαμένουν επί μακρόν σε Οικοτροφεία, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για το οποίο αναμένονται θετικές εξελίξεις, τις οποίες η ΠΟΣΓΚΑμεΑ διεκδικεί για την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία που ήδη φιλοξενούνται σε Οικοτροφεία, μέχρι την ολοκλήρωση της αργόρυθμης και «πολύπαθης» αποϊδρυματοποίησης.  

Περαιτέρω, κατόπιν επισημάνσεων της αντιπροσωπείας της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, που οδήγησε στην αμοιβαία παραδοχή ότι, αναίτια και για πάνω από μία δεκαετία, έχει παρακαμφθεί στις προτεραιότητες των συναρμόδιων Υπουργείων το ζήτημα της ενδυνάμωσης της απασχόλησης και της απασχολησιμότητας των ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, βαριές κινητικές και πολλαπλές αναπηρίες, μέσω του θεσμού των προστατευόμενων εργαστηρίων, η Υπουργός εξέφρασε, σε πρώτο στάδιο, συναίνεση για την ανακίνηση του ζητήματος και την επεξεργασία πλαισίου προδιαγραφών για τα εργαστήρια προστατευόμενης παραγωγικής εργασίας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, Εργασίας και Οικονομικών, και με τη συνδρομή των προτάσεων της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και της ΕΣΑμεΑ στην κατεύθυνση αυτή.

Από την άλλη πλευρά, η Υπουργός, αναφορικά με το αίτημα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για την επαναδιαπραγμάτευση - αύξηση του ύψους των αποζημιώσεων των δομών που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία (Σ.Υ.Δ., ΚΔΑΠ ΑμεΑ, Κ.Δ.-Η.Φ κ.τ.ό), δήλωσε θετική στην συζήτηση του πλαισίου και των αυξήσεων, λαμβανομένων πάντα υπόψη των δημοσιονομικών περιθωρίων που υπάρχουν. 

Αναφορικά, τέλος, με το φετινό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για τα Άτομα με Αναπηρίες (Κ.Π. ΑμεΑ), η Υπουργός και οι συνεργάτες της φάνηκε αφενός να αποδέχονται πως οι διαπιστωμένες καθυστερήσεις στις αποφάσεις ανάθεσης (σημειώνεται ότι δεν έχει ακόμη εκδοθεί η απόφαση ανάθεσης του Κ.Π. ΑμεΑ στην Ομοσπονδία, οι δε αποφάσεις που αφορούν τους Δήμους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα εκδόθηκαν περίπου έναν μήνα αργότερα συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά), έκαναν για μια ακόμη φορά την εμφάνισή τους, παρά τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο. για το αντίθετο. Εξέλιξη, που για την αποτροπή μελλοντικής επανεμφάνισής της δόθηκαν ρητές διαβεβαιώσεις τόσο από την Υπουργό, όσο και από το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ΚΟΙ.Σ.Ο. για την πρόθεση και προσπάθεια βελτίωσης των χρόνων έκδοσης των σχετικών με το Πρόγραμμα αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών, από την επόμενη χρονιά και έπειτα, αλλά και για την στενότερη και τακτικότερη συνεργασία με την ΠΟΣΓΚΑμεΑ και για το θέμα αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, διαπιστώθηκε κλίμα συναντίληψης και σύγκλισης, και αποσπάστηκαν δεσμεύσεις από την Υπουργό και από τους δύο Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου ΚΟΙ.ΣΟ. σε ό,τι αφορά:

§ την ενεργοποίηση μηχανισμού ελέγχου και έγκαιρης επικύρωσης των απαραίτητων προδιαγραφών και της καταλληλότητας των συνθηκών (εγκαταστάσεις, υποδομές, εξοπλισμός, υλικά, μέσα κ.ά) για τη φετινή λειτουργία των κατασκηνώσεων των Δήμων που φιλοξενούν άτομα με αναπηρία, περιλαμβανομένης της στελέχωσής τους με τις απαραίτητες ειδικότητες προσωπικού, από τις επιφορτισμένες με το ζητούμενο αρχές, πριν την έναρξη της λειτουργίας των κατασκηνωτικών περιόδων και υποδοχής των φιλοξενούμενων

§ την ενίσχυση των πιστώσεων που διατίθενται στο Πρόγραμμα, τόσο για τη βέλτιστη προετοιμασία των Δήμων και τη δυνατότητα να προβούν σε βελτιωτικές ενέργειες στις κατασκηνώσεις της χωροταξικής τους αρμοδιότητας, όσο και για τη δυνατότητα συμμετοχής μεγαλύτερου εύρους κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία στο Πρόγραμμα

§ τη συνεργασία με την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ούτως ώστε στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα των επόμενων ετών, να δρομολογηθεί η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου από το οποίο θα αντλούνται μελλοντικά οι συνοδοί / φροντιστές των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία, με επικαιροποιημένα στοιχεία, και διασφαλίζοντας ότι πληρούνται βασικά κριτήρια και προϋποθέσεις ως προς την επιλεξιμότητα και την επιλογή τους (τυπικά και πρόσθετα προσόντα, εμπειρία σε κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος, σε δομές ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία κ.α.) και η σχετική και απαραίτητη επιμόρφωση των συνοδών/φροντιστών κατασκηνωτών/τριών με αναπηρίες, προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο.

Σημειώνεται, κλείνοντας, ότι με πρωτοβουλία του Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο. και υπό τον συντονισμό του, την ίδια ημέρα είχε προηγηθεί προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη για το φετινό Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα, μέρος του οποίου αποτελεί το Κ.Π. ΑμεΑ, με τη συμμετοχή όλων των άμεσα ή/και έμμεσα εμπλεκόμενων στο Πρόγραμμα (εκπροσώπους από το Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο., τους Δήμους, τις Περιφέρειες, την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας κ.ά), ένα διαρκές αίτημα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ κάθε χρόνο πριν ξεκινήσει το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα που είναι η δεύτερη μόλις φορά που πραγματοποιείται, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προετοιμασίας και της οργάνωσής του, κατά τη διάρκεια της οποίας, ο προγραμματισμός, τα προβλήματα, και τα συναφή με το Πρόγραμμα ζητούμενα αναπτύχθηκαν κατά το μέρος της εμπλοκής της κάθε πλευράς σε αυτό.

 

Ευελπιστώντας ότι η πραγματικότητα που θα ακολουθήσει δεν θα διαψεύσει τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ΚΟΙ.Σ.Ο. και τις θετικές προσδοκίες που δημιουργήθηκαν από την εν λόγω συνάντηση, η Ομοσπονδία, με τη θεσμική της ιδιότητα, αυτή της δευτεροβάθμιας οργάνωσης εκπροσώπησης των ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και των οικογενειών τους, θα παρακολουθεί την πορεία των παραπάνω ζητημάτων, όπως και κάθε άλλου ζητήματος ζωτικής σημασίας για την προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών μας και των οικογενειών μας, και θα ενημερώνει και θα παρεμβαίνει, με την στήριξη και της ΕΣΑμεΑ, για κάθε εξέλιξη.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

Print

Κατηγορίες

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset