Menu

Δελτία Τύπου

Δελτία Τύπου

20 Δεκεμβρίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 20/12/2021 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ


Προς τους φορείς - μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και κάθε ενδιαφερόμενο/η

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τη συνάντηση του Προέδρου της ΠΟΣΓΚΑμεΑ με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, κ.Σ.Πρωτοψάλτη, για θέματα αρμοδιότητας του Οργανισμού που σχετίζονται με την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη συναλλαγή με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες»

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Σε συνάντηση με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, κ.Σ.Πρωτοψάλτη, συμμετείχε σήμερα το πρωί, 20/12/2021, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.Ι.Μοσχολιός, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση που ακολούθησε την από 06/12/2021 επιστολή - αίτημα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για το ζήτημα ένταξης στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, των ατόμων με νοητική αναπηρία που έχουν κριθεί ως ανίκανα για βιοποριστική εργασία, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης και κατάρτισης, σε συνέπεια τουλάχιστον με το ήδη θεσμοθετημένο πλαίσιο για την προστασία της κοινωνικής τους ένταξης και αποκατάστασης μέσω της δυνατότητας να αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση.  

Στη συνάντηση του ΟΑΕΔ συμμετείχε, μεταξύ άλλων, ο κ.Δ.Λογαράς, στέλεχος της ΕΣΑμεΑ και μέλος της Ομάδας Εργασίας για θέματα ατόμων με αναπηρία, η οποία, σε συνεργασία με διάφορες διευθύνσεις του Οργανισμού και με αφετηρία τη δικαιωματική προσέγγιση για την αναπηρία, είχε προβεί στην καταγραφή των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις με τις υπηρεσίες του Οργανισμού και στη διαμόρφωση προτάσεων για την άρση τους, οι οποίες αποτύπωθηκαν σε σχετικό πόρισμα που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2021.  

Σε ό,τι αφορά το παραπάνω αίτημα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, που αποτελεί και χρόνια διεκδίκηση της ΕΣΑμεΑ, σημειώνεται η ταχεία ανταπόκριση του ΟΑΕΔ, με την αποστολή, στις 15/12/2021, εγκυκλίου προς τα ΚΠΑ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού, για την εφαρμογή της δυνατότητας εγγραφής στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ των ατόμων με ψυχική ή νοητική αναπηρία ή συμπαθολογία αυτών, με ποσοστό 50% και άνω, ανεξαρτήτως πιστοποιητικού στο οποίο αναφέρεται μη ικανότητα για βιοποριστική εργασία, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης γνωμάτευσης μονάδας ψυχικής υγείας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Ν.4488/2017.

Αναφορικά με τα λοιπά θέματα που αναπτύχθηκαν στη συνάντηση, τόσο ο Πρόεδρος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, όσο και ο εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ, επανέλαβαν στον Διοικητή μια σειρά από αναγκαιότητες,  αντιφάσεις ή/και προβλήματα που χρήζουν συμπληρωματικών ενεργειών από τον Οργανισμό, τα σημαντικότερα των οποίων συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Επεξεργασία απόφασης ή άλλης ρύθμισης που θα επιτρέπει τη δυνατότητα ένταξης των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και των συλλόγων / σωματείων τους, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

2. Εξελικτικό στάδιο και ανάγκη επίσπευσης των ενεργειών για τη θέσπιση θεσμικού πλαισίου για την υποστηριζόμενη απασχόληση για τα άτομα με αναπηρία, δεδομένων των δεσμεύσεων και χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί στον αντίστοιχο στόχο υπ’ αριθμ. 14 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. καθώς και εξέταση της δυνητικής συνεισφοράς στο ζητούμενο, των γονεϊκών συλλόγων ατόμων με αναπηρία στη βάση της εμπειρίας τους από δράσεις που βρίσκονται σε συνάφεια με την απασχόληση των ατόμων αυτών.

3. Δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού και των άνεργων με γνωματεύσεις αναπηρίας σε ισχύ που έχουν εκδοθεί από άλλες Επιτροπές (π.χ. ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κ.λπ.) πέραν των ΚΕΠΑ. Σύμφωνα με τον Διοικητή, το Υπουργείο έχει καταλήξει στην περιοριστική αποδοχή των πιστοποιητικών των ΚΕΠΑ, λόγω της προαιρετικότητας προσφυγής σε άλλες Επιτροπές.

4. Εκπαίδευση εργασιακών συμβούλων σε ζητήματα αναπηρίας για την καλύτερη συναλλαγή με τους/τις εξυπηρετούμενους/ες με αναπηρία και την πιο αποτελεσματική προσέγγιση των εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, με δυνατότητα συνεργασίας προς αυτή την κατεύθυνση με το Ινστιτούτο της ΕΣΑμεΑ (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ).

5. Βελτίωση των κτιριακών και ψηφιακών υποδομών του ΟΑΕΔ. Ο Διοικητής ανέφερε ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.


Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα ανωτέρω θέματα και να συμμετέχει ενεργά στη διεκδίκηση, προστασία και προάσπιση του δικαιώματος των παιδιών μας, ατόμων με βαριές αναπηρίες, στην εργασία και την απασχόληση, όπως και των μορφών υποστήριξης που, με τον γνώμονα αυτό, απαιτούνται από τη φύση, τις ανάγκες και τη βαρύτητα της αναπηρίας τους.

Θα σας κρατάμε ενήμερους/ες για κάθε εξέλιξη.

Καλά Χριστούγεννα και μια Καλή Νέα Χρονιά, με υγεία, δύναμη και κάθε καλό για τον/την καθένα/μία προσωπικά και για τις οικογένειές μας!    

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου 

Print

Κατηγορίες

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset